EPISTULA LEONINA V

N.B.! EPISTULAS LEONINAS ACCIPIS G R A T I S  ET  S I N E  ULLA
OBLIGATIONE.
NAM LEO LATINUS PUTAT HOMINIBUS LATINAM LINGUAM DISCENTIBUS AUT
DOCENTIBUS CORDI ESSE VERBA LATINA.

SI TAMEN TALES EPISTULAS ACCIPERE NON VIS, RESCRIBE HOC NOBIS: TUM
STATIM NOMEN TUUM EX INDICE ACCEPTORUM TOLLEMUS.Q U I D N A M   S I T   A R S ,   E T   Q U I D   E I   L I C E A T ?

ARGUMENTA

1.VITULUS AUREUS

2.VENUS POLITICORUM GREGALIS

3.SUICIDA PLASTINATUS

4.RANA BLASPHEMICA

5.DOMINULA KITTY XVI.

6.CANTICUM ANTIPAPALE

7.MAHUMETUS CANINUS

8.NOLITE VOS EXCUSARE!


9.RECITATOR (XI)


10.VOCABULA ZOOLOGICA (I)LEO LATINUS OMNIBUS HOMINIBUS LATINAM LINGUAM AMANTIBUS

SAL.PL.DIC.
S.V.B.E.E.V.

Thema Quintae Epistulae Leoninae est Ars: Quaeramus, quidnam sit ars, et
quid liceat arti, i.e. artificibus?

Nuper auctio facta est operum Damiani Hirst, inter quae est vitulus cornibus aureis ornatus (VITULUS AUREUS)formaldehydo bene conservatus magno receptaculo vitreo inclusus. Nemo certo scit, quid hoc sibi velit; nonnulli opinantur artificem velle emptores irridere. Quacumque ratione, in auctione ingens pecunia soluta est pro talibus figmentis vanissimis: vitulus ille aureus emptus est pretio quindecim milionum euronum!


Nuperrime Petrus Lenk sculptor Germanus satirico more homines illustrans
politicos Germaniae optime notos sculptura obscaena finxit veneri
gregali deditos (VENUS POLITICORUM GREGALIS).


Gunter de Hagens, qui se non solum anatomistam, sed artificem quoque
putat ingeniosissimum,  sibi non temperat, quin cadaver cuiusdam viri
suicidae exhibeat plastinatum (SUICIDA PLASTINATUS).


Haud raro ab artificibus irrideri solet imaginibus depravatis religio
Christiana; en habeas exempla RANAE BLASPHEMICAE et DOMINULAE KITTY XVI.

Nec desunt rixae inter confessiones christianas, quae aguntur
artificiose: quidam enim parochus evangelico-Lutheranus cantat canticum,
quo graviter vituperat ipsum Pontificem Maximum. Eodem cantico factum est, ut catholici Clementem inveherentur furiose nec abstinerent a minis atrocibus (CANTICUM ANTIPAPALE).


Quatenus artificibus liceat sensus hominum religionis et decentiae
bonorumque morum laedere? Suntne certi denique fines libertatis
artificum? In libera re publica quando oportet fieri censuram? Tales
quaestiones iterum iterumque disputantur, praesertim ex illo tempore,
quo duo Dani gryllographi fecerunt gryllos famosos illos Mahumetanos vix
suspicati, quantam turbam, quantam tempestatem efficerent. Similiter
facta est turba in Pacistania propter gryllos quosdam Sueticos, quibus
magnus propheta delineatus erat forma canina (MAHUMETUS CANINUS).


Turbis islamisticis interim factum est, ut nonnulli artium dispensatores
demonstrent oboedientiam praeproperam: Exempli gratia anno proximo
praeterito a theatri directrice prohibitum est, ne illud melodrama
Idomenei Mozartianum in theatro Berolinensi ageretur, quamvis nullus
muslimus hanc fabulam vituperavisset. Legite etiam symbolam cuiusdam
Indi olim ipsius muslimi, qui acerbissime commendet Danis gryllographis:
NOLITE VOS EXCUSARE!


Vos autem, humanissimi, ipsi iudicate de talibus rebus: Butyrum et mel
comedite, ut sciatis reprobare malum et eligere bonum.


Restat, ut vobis omni qua par est observantia commendem RECITATORIS partem undecimam necnon VOCABULORUM ZOOLOGICORUM partem primam laboriose
compositam. Utinam vobis placeant.


Valete pancratice mihique favere pergite!


Medullitus vos salutat

LEO LATINUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.16. m.Sept. a.2008, h.16:03

HIRSTIANA AUCTIO LONDINENSIS

Saltatio circa vitulum aureum

Scripsit Ingeborg Wiensowski, in Latinum convertit Nicolaus Groß

Ecce subhastantur artificia uno anno fabricata pretio 140 milionum euronum: Ingens auctio Damiano Hirst Britanno artifici successit felicissimê. Hoc spectat tam ad lucrum quam ad ideam artificis: Cui licet gloriari, quod ad oculos demonstravit mercatûs artificiorum perversiones.

Saltatio circa „vitulum aureum" Damiani Hirst incohata est die Lunae ipsâ horâ undevicesimâ in Domo Sothebyanâ, iuxta Viam Bonianam Londinensem. Visitatores ad auctionem, c.t. "Beautiful Inside My Head Forever", admissi sunt h.18. Scilicet nulli visitatores admissi sunt nisi invitati, nam non erant sedes nisi 800 (octingentae) – necnon nonnulla conclavia reservata, ut tales collectores magnarii, quales sunt Francois Pinault aut Bernard Arnault, remanerent invisibiles. Num iidem adfuerunt? Nescitur. Sed hoc non rêfert.

DAMIANUS HIRST IN DOMO AUCTIONUM SOTHEBYANÂ: SALTATIO CIRCA VITULUM AUREUM

Ecce artifex ante spectaculum: Damianus Hirst se praebet photographandum, antequam incohatur eius auctio "Beautiful Inside My Head Forever" in Domo Sothebyanâ Londinensi.

Opus Hirstianum, c.t. "Anatomia angeli" in Domo Sothebyanâ

Londinensi monstratum

 

 

 

Damiani Hirstii "Porci volent"

Aliqui operarius in Domo Sothebyana praeterit Damiani Hirstii artificium, c.t. „Regnum" – canicula tigrina, i.e. Galeocerdo cuvieri, formaldehydo conservata

Visitatores in Domo auctionum Sothebyana Londinensi praetereunt Hirstianum artificium, cui titulus est symbolicus „Vitulus aureus" – et haec auctio ipsa est saltatio circa vitulum aureum.

 

 

Visitatores existimant „Regnum" Hirstianum, caniculam tigrinam formaldehydo conservatum.

Damiani Hirstii "Novum Midae mendacium": Num aurum reverâ mentitur?

 

 

Visitatores in Domo Sothebyanâ merces probant.

 

 

 

Damiani Hirstii "Somnium" et...

...artificium illi valdâ simile, c.t. est "Iter incredibile" – ambo artificia insunt indici auctionis.

Ars computandi: Visificio in auctione ostenduntur pretia.

Catalogus emptorius exclusivus: Aliqui visitator secum gerit programma auctionis Sothebyanorum Hirstianae.

Ecce multum laborum: Sothebyani in indice habent 223 res subhastandas ("lots").

Nonne vultis aliquantulum plus liceri? Summus auctionator conatur temptare collectores atque venditores, ut plus praebeant pecuniae.

Quidam licitator licetur pro Hirstiano „Vitulo aureo".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam prima auctio, ad quam artifex ipse omnia opera sua uno anno creata curavit apportanda, successit felicissime. Sothebyani suavissime affecti hunc eventum appellaverunt „historicum". Et artifex ipse? Qui ipse rem appellavit „distributionem ad normas democraticas redactam".

Damianus Hirst hoc serio dixit, et hunc gradum hoc ipso tempore facit, ut subeat periculum audax, quo demonstret, quam obnoxius sit mercatus artificiorum a paucorum hominum electorum stratagematis distribuendi. Hoc ei contigit.

Et quid de vituperationibus venditorum, qui putant se neglectos esse? Quae sunt hypocriticae. Nam domûs auctionum iam pridem se associaverunt venditoribus; e.g. taberna artificiorum, quae appellatur "Haunch of Venison", spectat ad domum auctionum „Christie's", taberna „Saatchi" se associavit domui auctionum „Phillips de Pury".

Die Lunae venit nuntius desideratissimus: omnes merces primi diei auctionis esse venditas idque pretio 70,5 (septuaginta – virgula – quinque) librarum. Canicula marina formaldehydata vendita est pretio 9,5 (novem – virgula – quinque), quod erat altero tanto maius quam erat aestimatum.

Nec defuerunt aliae res mirae ac incredibiles: Parvum artificium, cui infuerunt reliquiae sigarellorum, primo praebitum est pretio 10.000 (decem milium) librarum, denique subhastatum est pretio 90.000 (nonaginta milium) librarum. Papiliones, rubri et caerulei, marinibus angustis, altis, ellipsoideis circumdati, multo maioris venditi sunt quam pretio aestimato.

Omnia, quae praebita non sunt pretio nimis magno, habuerunt multos licitatores – ut pretia augerentur. Merx, quae dicitur „plana" parieti affigenda sine morâ maioris vendita est pretio aestimato.

Sic die Martis res est continuata. Summa pecuniarum accepta est 111 (centum undecim) milionum euronum. Numquam antea auctione operum singuli artificis acceptum est tantum pecuniae. Antea summa pecuniae maxima ex auctione unius artificis accepta erat a.1983 (anno millesimo nongentesimo octogesimo tertio): 88 (duodenonaginta) opera Pauli Picassonis subhastata erant pretio 14 (quattuordecim) euronum.

Emptrices iuvenes et attractivae

Pro Henrico (Heiner) Bastian Germano mercatore artificiorum eiusdem filius Aeneas Bastian in oeco licitus est, in locum Laurentii (Larry) Gagasion Hirstiani mercatoris Neoeboracensis, suppositus erat Stephanus Ratibor eiusdem cooperator Londinensis, iuxta eum sedebat Jay Joplin, primus venditor artificiorum Londinensis.

Ambo pretia licendo non exauxerunt, sed emerunt moderatius. At Joplinus ad quandam magnam picturam accipiendam vehementer licitabatur, ut tandem acciperet pretio nongentarum milium librarum. Qua pictura monstratur artifex, fere puer, iuxta caput senis; eadem usque nunc iam exstitit forma minoris photographematis.

Coloniensis quaedam collectrix artificiorum privata in oeco sedens: "Hanc rem" inquit „ut acciperet, ille vere pugnavit". Se vidisse multas bellas puellas - mirum esse, quod nulli viri illas comitarentur – quae licerentur pro nonnullis imaginibus. Illas videri licitas esse, ut ipsae possiderent imagines, quaenam mediatrix mulieri ignotae iuxta e se sedenti insusurraret „exopta mihi, ut accipiam", antequam manum tolleret et licitaretur pro imagine papilionum?

Frangitur mercatus pecuniarum, artificiorum triumphat

Prioribus duodecim mercibus venditis remissi sunt animi et subhastantium et cooperatorum telephonantium et hominum empturientium in oeco sedentium. Nam non licuit prorsus ignorare crisin mensarum argentariarum neque calamitatem bursae Neoeboracensis.

Isti calamitati iam in visitatione artificiorum oppositum est dogma „Redeamus ad bona realia" – quod videtur confirmari. Nam cum frangatur mercatus pecuniarum, artificiorum mercatus floret in dies abundantius; ita apparuit in hac auctione.

Calamitas bursae Neoeboracensis quantacumque sit, vespere ante auctionem Sothebyani invitaverant ad convivium, scilicet cum artifice agendum, et tam vehementer saltatum est, ut imago illa sigarellorum postridie esset restauranda.

Damianus autem, qui per totum diem inter artificiorum aspectationem in domo auctionis fuerat, perrexit celebrare. Cum amicis, quorum plerique sunt musici necnon cum sodalibus inveteratis, quos olim Berolini cognoverat stipendiarius illius DAAD.

Damianus operibus suis vult demonstrare, quam frigida sit societas humana, vult demonstrare humana victa esse ab inhumanis, „saevitiam vitae perditae et fallacis".

At fortasse expositione, c.t. "Beautiful Inside My Head Forever", quae ab aliis appellatur „auctio Sothebyana", Damianus tam vehementer delectatur et futuris tam bene confidit, ut opera eius mox habeant aspectum prorsus alium.

Quis scit.

Hanc relationem d.16.m.Sept.., h.16.03, a.2008 in Germanico periodico interretiali, c.t. est „spiegel online" editam (titulus originalis: „HIRST-AUKTION IN LONDON – Schlachtfest mit dem Goldenen Kalb") e Theodisco sermone in Latinum convertit Nicolaus Groß praeceptor Sedis interretialis domûsque editoriae, quae appellatur LEO LATINUS: http://www.leolatinus.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1221139227753

Ars

Quando Domina Merkel apprehendit Stoiberi pênem....

Turbae propter monumentum factae: Sculptor defendit opus ectypon Angelâ Merkel nudâ instructum contra opprobrium „pornographiae"

"LUSORES GLOBALES" Gerhardus Schröder (alter a sinistris), Angela Merkel, Edmundus Stoiber necnon Guido Westerwelle spectantur in opere ectypo ab artifice Petro Lenk confecto, quod decem metra longum, quattuor metra latum affixum est curiae oppidi Bodman-Ludwigshafen et formâ est triptychi.

Bodman-Ludwigshafen ex oppido. Petrus Lenk sculptor opus suum ectypon in quodam oppidulo prope Lacum Brigantinum sito constitutum defendit contra opprobrium pornographiae. Petrus Lenk a ddp agenturâ nuntiorum interrogatus dixit hanc sculpturam ad curiam Bodman-Ludwigshafenianam ante paucos dies revelatam de industriâ confectam esse ad rationem politicam vituperandam. Se voluisse accuratê monstrare potentium rei publicae omnium avarissimos. Quorum scandala plerumque, postquam per unum aut duos dies publicê nuntiata essent, in oblivionem cadere – at tale monumentum diutius remanêre ideoque molestiam afferre maiorem.


Petrus Lenk artifex in ripâ Lacûs Brigantini sedet ante duas anates.

Opus ectypon Petri Lenk sculptoris inscribitur "Heredium Ludovici" (qui titulus refert ad Ducem Ludovicum). Eâdem imagine cum alii tum Germani politici praecipui et dispensatores supremi monstrantur partim devestiti et lascivientes, inter quos sunt Angela Merkel (Democrates Christiana), Gerhardus Schröder prior cancellarius foederalis (Democrates Socialis) necnon Guntherus Oettinger Badeniae-Virtembergae praeses ministerialis (Democrates Christianus) eiusque collegae quondam officii et Edmundus Stoiber prior praeceptor Unionis Socialis Christianae (CSU).

Etiam negotiationum Germanicarum dispensatores supremi, quales sunt Utz Claassen, praeceptor quondam ipsius EnBW et Dieter Zetsche, praeceptor Daimlerianus et Ferdinandus Piëch et Leo Kirch, negotiator mediorum necnon Iosephus Ackermann, Germanicae mensae argentariae praeceptor in ectypo opere Lenkiano agnosci possunt.

Petrus Lenk verbis extulit se hôc opere velle demonstrare, quo modo ferê obscaeno inter se conexas esse potestatem et pecuniam. Idem artifex dicit se tractare „feudalismum veterem et novum. Necnon se agere de democratiâ debilitatâ". Itaque se hos statûs societatis sensu translato descripsisse tamquam „politicorum venerem gregalem". Petrus: „Si agitur" inquit, de istorum privilegiis et de ratione, qua pecunia extrahatur e sacculo civium, omnes politici unus alterum adiuvant (originaliter Petrus dicit „dann halten sie sich alle die Stange", locutio Theodisca, quae verbatim valet ‚omnes tenent unus alteri contum’; quam locutionem Theodiscam Petrus sensu lascivo affert - alludit enim ad sensum verbi Theodisci ‚Stange’ ambiguum, quod etiam valet „pênem erectum"). Res politica multo magis pornographica est quam ars figurativa."

Porro idem sculptor dixit se non debere rationem reddere operis sui. Scilicet reverâ apparere politicos „raro tam felices, secundum sententiam commendabilem, quae esset ‚coalescere et copulari’. Sibi ipsi maioris momenti esse videri oeconomiae praeceptores illustrandos, „nam politici nihil sunt nisi neurospasta illorum dominorum".

Hanc relationem d.11. m.Sept., h.18.33, a.2008 in Germanico periodico interretiali, c.t. est „mz-web.de Mitteldeutsche Zeitung" editam (titulus originalis: „Wenn Frau Merkel nach Stoibers Penis greift") e Theodisco sermone in Latinum convertit Nicolaus Groß praeceptor Sedis interretialis domûsque editoriae, quae appellatur LEO LATINUS: http://www.leolatinus.com/

 

OPUS ECTYPON GRYLLOGRAPHICUM

Num venus gregalis fiat ars publica?

Novâ sculpturâ in plateâ oppiduli Germaniae australis statutâ effectum est, ut philotheori photographent et politici rixentur, quantum valeat ars publica. Eodem opere Angela Merkel monstratur nuda, unâ cum aliis politicis, et artifex hoc non defendit. Qui opus suum vocat „opus ectypon veneris gregalis".

Oppidum Bodman-Ludwigshafen in Germaniae meridie remotâ situm non solet visi a philotheoris Europaeis monumenta cultûs civilis spectaturis. At Germani curiosi e septimanâ eo congregantur ad spectandum novum opus ectypon sculptoris Petri Lenk, quo monstrantur nudi Germani duces politici. Idem opus gryllographicum a nonnullis politicis provincialibus nunc indignanter dicitur esse „vile" et „spurcatum".

PHOTOGRAPHEMATA: VENUS GREGALIS OPERE ECTYPO ILLUSTRATA

Haec tabula triptychi controversialis prope curiam oppiduli Bodman-Ludwigshafen siti ab ipso artifice Petro Lenk donata est.

Parte operis ectypi reliqua, quae appellatur „Heredium Ludovici", monstrantur duces Germani variarum aetatum. At controversia excitata est illâ tabulâ politicorum contemporaneorum.

A sinistris ad dextra: Hans Eichel, minister prior rerum fiscalium, Gerhard Schröder, cancellarius prior, Angela Merkel cancellaria nunc Germaniae, Edmund Stoiber, praeses prior minsterialis, necnon Guido Westerwelle, dux Democratarum Liberalium.

Sculptura controversialis spectat ad triptychon medio in oppido Bodman-Ludwigshafen prope curiam situm. Primo aspectu totum opus ectypon simile est panoramati vivido, cui insunt Germani formâ gryllorum adumbrati. At unâ parte huius operis speciali ostenduntur quinque Germani politici – Angelâ Merkel cancellariâ necnon Gerhardo Schröder priore cancellario inclusis – nudi et ridentes et unus alterius genitalia subigitantes. Supra eorum capita apparet vexillum, cui inscripta sunt verba Anglica: „LUSORES GLOBALES".

Thomas Strobl lapideum opus ectypon dicit "spurcum". Idem est praeceptor Partis Christiano-democraticae rei publicae foederalis Badeniae-Virtembergae et gener Volfgangi Schäuble, ministri rerum internarum. Christophorus Palmer, alter Democrates Christianus Stutgardiensis, secundum ephemeridem Berolinensem „Die Tageszeitung" opus Petri ectypon dixit "vilem effectuum captationem".

Matthias Weckbach burgimagister Bodman-Ludwigshafenianus nulli parti politicae obnoxius vituperatus est, quod sibi mandasset opus „pornographicum" et pro eodem solvisset partim pecuniis publicis. At tabula illa controversialis reverâ est donatio in duos annos ab ipso artifice Petro Lenk facta.

Totum opus appellatum est „Heredium Ludovici", secundum nomen Ducis Ludovici, quod etiam impositum est oppidulo propinquo Ludwigshafen. Eodem opere ostenduntur varii duces historiae Germanicae more gryllographi in ridiculum conversi. Prope politicos ridentes (et viventes) sculptor etiam collocavit gregem nudorum praeceptorum balneantium, inter quos est Ferdinand Piëch, praepositus consilii supervisorii negotiationis Volkswagen, necnon Josef Ackermann, praeceptor Germanicae Mensae Argentariae.

Secundum ephemeridem provincialem, c.t. Mitteldeutsche Zeitung, Petrus Lenk dicit se velle demonstrare "politicam venerem gregalem". Quinque illi politici nudi sunt initiatores illius Legis Quartae ad ministrationes Mercatûs Operarii spectantis („Hartz IV"), cuius causâ in Germaniâ per annos litigabatur et nonnulla scandala gubernantium et argentariorum sunt effecta et patefacta.

Petrus Lenk: "Si agitur" inquit „de istorum privilegiis deque pecuniâ e sacculis civium eximendâ, isti omnes unus alteri tenet contum (sensu ambiguo, v.supra!), ut ita dicam. Res politicae sunt magis pornographicae quam ulla ars."

Idem artifex dixit scandala politica, quibus involuta esset pecunia privata et publica, plerumque in oblivionem cadere publicam post unum aut duos dies, „sed tali monumento, cum remaneret, fore, ut isti homines irritarentur aliquantulo diutius."

Hanc relationem d.09 m.Sept., h.19.00, a.2008/19/2008 in Germanico periodico interretiali, c.t. est „spiegel online" editam (titulus originalis: „COMIC RELIEF – Should Group Sex Be Public Art?") e Theodisco sermone in Latinum convertit Nicolaus Groß praeceptor Sedis interretialis domûsque editoriae, quae appellatur LEO LATINUS: http://www.leolatinus.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

Guntherum de Hagens velle plastinare suicidam

Guntherus de Hagens denuo provocat: Qui anatomus conditor expositionis "Körperwelten" (i.e. Mundi corporum) suicidam eiusdemque uxorem mortuam plastinatos vult exhibere aspectandos.

*Necrurgus sive praeparator cadaverum, de quo alii aliter sentiunt, ipse annuntiavit se d.16. m.Nov. a.2006 in Guben oppido Brandenburgico condidisse primum totius orbis terrarum "plastinarium".

De hac re alii aliter sentiunt: Guntherus de Hagens se ostendit photographandum

cum cadavere plastinato.

Fortuna non favit Herberto H.: Qui Germanus 61 annos natus ante septem annos filiam suam (22 annos natam) amisit infortunio, necnon huius anni mense Augusto sibi morbo cancro abrepta est uxor (52 annos nata). Istud non passus est. D.5. m.Nov., die, quo filia mortua erat, summâ velocitate autocinetum illisit arbori. Statim mortuus est. "Restant quinque dies, tum ero apud te. Atta tuus." Haec verba inerant epistulae valedictoriae, quae inventa est in loco infortunii. Vir etiam photographema uxoris secum attulit.

Necnon Herberto H. fuit syngraphus corporis donandi. Qui voluit – sicut etiam uxor eius – plastinari. Guntherus de Hagens eiusque cooperatores hoc optatum nunc explebunt. Idem professor, de quo alii aliter sentiunt, pro expositione suâ cadaver Herberti H. plastinatum apponere vult autocineti destructi rotae moderatrici. De Hagens a diurnario ipsius „Bild" interrogatus: "Vulnera mortifera" inquit "oportet fiant visibilia ad spectatores monendos, ut caveant pericula commeatus vialis." Iuxta Herbertum statutum iri cadaver uxoris plastinatum.


De Hagens: "Ita fiet, ut vir uxorque morte inter se couniantur." Processus plastinandi modo incohatus non perficietur nisi post annum dimidium.

Hanc relationem d.22. m.Nov., h.21.14, a.2007 in Helvetico periodico interretiali „20 minuten" (http://www.20min.ch/print/story/26300332) inventam e Theodisco sermone in Latinum convertit Nicolaus Groß praeceptor Sedis interretialis domûsque editoriae, quae appellatur LEO LATINUS: http://www.leolatinus.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranâ crucifixâ excitari tumultum

Eheu blasphemia, blasphemia! In Museo Artis Modernae et Coaequalis Bauzanensi (Bozen, in Tiroli), quod die Saturni est apertum, quodam artificio excitatae sunt turbae maiores. Ecclesia indignata est. Musei directores nunc egêrunt.

Ecce artificium infame.

Directores musei ranam crucifixam, qui alterâ manu tenet urceum cervesiarium necnon linguam protendit, e museo sustulerunt.

Hoc opus, quod factum est a.1990 ab artifice Germano Martino Kippenberger, qui interim mortuus est, inscribitur „Primum pedes" ("Zuerst die Füsse"). Iam die Saturni, cum museum initiaretur, opprobrium blasphemiae est dictum.

Luis Durnwalder centurio Tirolis australis hoc opus dixit esse indecorum et parum verecundum, Wilhelm Egger episcopus dioecesanus postulavit, ut respicerentur sensūs hominum religiosi.

Curatrix "Museii" explanavit Kippenbergerum hoc opus creantem sibi ipsum visum esse crucifixum. Eundem enim artificem drogis alcoholique obnoxium illo tempore studuisse ab illis venenis abstinere.

Hanc relationem d.26.m.Mai. a.2008 h.15.02 in periodico interretiali „20min" editam (titulus originalis: „Gekreuzigter Frosch sorgt für Aufruhr") e Theodisco sermone in Latinum convertit Nicolaus Groß praeceptor Sedis interretialis domûsque editoriae, quae appellatur LEO LATINUS:http://www.leolatinus.com/


d.9. m.Aug. a.2008, h.18:11

IPSAM ARTEM ESSE CRUCEM

Ranam remanere – adversus Papae vituperationem

Musei Artis Modernae Bauzanensis curatores manent constantes: Consilium fundationis constituit, ut adversus vituperationem a Papâ dictam rana crucifixa remaneret. Quamvis Pater Sanctus vituperaverit ipsissimus, artificium Martini Kippenberger in museo remanet.

Bauzano ex urbe – Colore viridi, oculis torpidis, crucifixa: Rana Martini Kippenberger Germani artificis ibi manebit, ubi est. Quamvis ipse Papa vituperavisset hoc amphibium crucifixum, idem opus remanebit in Bauzano Museo Artis Modernae suspensum. Cum suffragia ferrentur, consilium fundationis decrevit pro ranâ – et contra Patrem Sanctam.


 

Benedictus XVI. scripserat ad Franciscum Pahl, praesidem consilii regionalis Tirolis australis: Ranâ violari sensûs religiosos multorum hominum, qui crucem considerarent symbolum caritatis Dei et redemptionis.

Idem Franciscus Pahl verba Patris Sancti accepit benevolê: Nam bestiolâ in museo pendente aspectâ eundem pertaeduit ciborum – idem membrum partis politicae Austrotiroliensis, ut demonstraret se ranam reprobare, desiit cibos comedere; denique idem ieiunatione vituperandi nimis durâ debilitatus animo relictus est.

Necnon Alexander (Sandro) Bondi Italus minister cultûs civilis sibi videtur laedi istôc amphibio: Die Iovis Alexander: "Hôc opere" inquit „non sôlum laeduntur sensûs multorum hominum religiosi, sed etiam intellectus hominum sanus et ratio eorum, qui hoc symbolum non comprobant." Alexander enim est membrum gubernationis conservativae praesidis ministerialis Silvii Berlusconi, qui habet rationes valentissimas ad Ecclesiam Catholicam.

De ranâ pugnatur etiam in viâ et in interreti. In musei diario interretiali Tirolienses inter se confligunt: Alii clamant: „Libera sit ars!", alii „Ranam abicite ad purgamenta!"

Directores musei continuis precationibus monitoriis ante museum factis politicisque localibus urgentibus interdum visi sunt recedere. Itaque iidem ranam ex introitu in tabulatum tertium transposuerunt.

Necnon affirmaverant ranam esse retinendam. Nam hac sculpturâ a.1990 (anno millesimo nongentesimo nonagesimo) confectâ reddi statum animi, quo artifex fuisset illo tempore, nulloque modo spectare ad religionem. Kippenberger illo tempore curationem finivisse abstinentiae alcoholis drogarumque. Directores musei Bauzanensis declaraverunt eandem sculpturam esse imaginem sui ipsius ironicam, quam fecisset ille artifex, qui a.1997 mortuus esset, necnon patefacere artificis timorem.

Consilium fundationis musei refertur maiore parte respuisse repraesentatoribus terrae commendantibus, ut opus tolleretur. Ita factum est, ut rana remaneret in museo suspensa usque ad finem expositionis, cui titulus est "Conspectus periphericus corpusque collectivum", quae fiet d.21. m.Sept.

Haec res decreta est per unam horam – verisimile est rixam ranariam factum iri etiam diutius.

Hanc relationem d.09.m.Aug. a.2008 h.18.11 in periodico interretiali „Spiegel online" editam (titulus originalis: „DAS KREUZ MIT DER KUNST – Frosch bleibt – trotz Papst-Protest") e Theodisco sermone in Latinum convertit Nicolaus Groß praeceptor Sedis interretialis domûsque editoriae, quae appellatur LEO LATINUS: http://www.leolatinus.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UUPS! - ET ORBI

Dominula Kitty XVI.

EX URBE scripsit Alexander Smoltczyk, in Latinum convertit Nicolaus Groß

In societate nostrâ postsaeculari ultimum nefas est fingere Papam comiter subridentem nullo vestimento nisi subligari indutum, fibulâ capillorum lapideque pretioso auri imposito instructum. Talis figura a Paulo (Paolo) Schmidlin artifice ficta nunc monstratur Florentiâ in urbe, sed nonnisi post siparium.

Florentiâ ex urbe - "...formavit igitur Dominus Deus hominem de limo", sic legitur in primo libro Moysis (VULG.Gn.2,7), et Paulus Schmidlin Mediolanensis artifex conceptualis 43 (quadraginta tres) annos natus opus suum, cui nomen est "Dominula (Miss) Kitty" non multo aliter confecit quam sua confecerant eius praeceptores Deus aut Donatello.

 

Dominula Kitty mense Iulio a.MMVII Mediolanum cum advenisset, statim eiusdem oculi infulâ sunt obtecti, ut eius Maiestas manêret incognita. Qua infulâ maximê allecti esse referuntur algophili...

At nunc sipario aperto figura mysterialis revelabitur...

 

Ecce Dominula Kitty: Conspectus oculorum verecundus, subrisus cum reservatione factus.

Dominula aetate provectior, percomiter, licet quodammodo subinaniter, subridens, induta est subligari tangano.

Nam idem artifex flavâ argillâ calceâ sumptâ viri aetate provectioris (exceptis cruribus) corpus finxit, fornace coxit, impinxit; haec omnia tam artificiosê fecit, ut statim clamaretur „blasphemia". Nam hic dominus tam venustulê, licet subinaniter, subridens faciei lineamentis est necnon anulo piscatorio Benedicti XVI. (decimi sexti), Pontificis Maximi Sanctissimae Ecclesiae Catholicae.

In oeco artificiorum, qui appellatur "Palazzina Reale", prope stationem ferriviariam Florentinam sito exposita sunt nonnulla artificia figmentave homoerotica, qualia sunt Mapplethorpeana, Witkiniana, Warholiana; spectas opus quoddam Norberti Bisky, spectas ephebos Domini de Goeben Siculos et generaliter notas sexuales primarias, quae omnibus sunt coloribus et aggregationis statibus.

Iosephus Ratzinger, paululo tantum minor et nudior quam solitus

At scandalon tibi imminet sipario abditum. Iuvenis in introitu: "Faciendum" inquit „nobis fuit. Ecclesia hoc voluit". Aliis in terris non futurum fuisse, ut ullus homo supercilium tolleret, sed in Italiâ expositionem, c.t. „Vade retro – ars et homosexualitas", quae spectari possit usque ad d.sextum m.Ian. a.2008 (anni bis millesimi octavi), reapse et iniustissimê tacendo tollatur. Sipario autem non cohibetur curiositas. Ergo siparium removeatur.

Primo aspectu irritaris, altero etiam multo magis. Hic est Iosephus Ratzinger, ecce huius viri conspectus oculorum verecundus, hic subrisus cum reservatione factus. Paululo tantum minor paululoque nudior quam solitus. Capilli more Sophiae Scholl domiti continentur fibulâ „Dominulae Kitty", in aure sinistrâ fulget lapis pretiosus.

Dominula gestu classico, qualem Bramantino pingere solebat, manum dextram porrigit versus pectus, quasi indicet cor aut stigma aliquod invisibile. Statua Dominulae paululo minor est hominis magnitudine, sed accuratê impicta, nec desunt ipsae maculae senectutis nec rugae nec venulae discissae. Ecce coram te statutum est artificium mirabile aut, ut dicat aliquis, effrenatê degeneratum, corpus unum e plurimê photographatis plurimêque in scaenam delatis more iconoclastico illusum.

"Dominulae Kitty" inesse propriam vim magicam

Florentia expositioni concessit asylum. Eadem Mediolano ex urbe, ubi annuntiata erat in „Palatio Rationis" habenda, fugata est, catalogi iam impressi, cui inest „Dominula Kitty", omnes sunt empti: Laetitia Moratti, burgimagistra Mediolanensis: "Hac expositione" inquit „omnis homo laeditur, qui adhuc habeat bona moralia".

Verisimile est "Dominula Kitty", si tantummodo photographema fuisset, futurum fuisse, ut efficeretur nullum scandalum maius. At imagini tridimensionali adhuc inest vis magica propria. Medio aevo nonnulli homines statuas Mariae diffringebant, quia aspectu earum timore corripiebantur. Referebatur de statuis feminarum, quibus viri de industriâ temptarentur. Itaque etiam Dominula Kitty cito obvelanda erat sipario.

At mirabile est contraque opinionem omnium imaginem ipso sipario fieri etiam potentiorem. Louis Marion, scientista signorum theoreticus, diceret ferê haec: "Velamine, cum feticismus efficiatur, figura obvelanda accipit vim inexsuperabilem."

Hanc relationem d.07.m.Dec. a.2007 h.18.05 in periodico interretiali „Spiegel online" editam e Theodisco sermone in Latinum convertit Nicolaus Groß praeceptor Sedis interretialis domûsque editoriae, quae appellatur LEO LATINUS: http://www.leolatinus.com/

 

 

http://www.kunstnet.de/thema,18379.html

Prenzlmaler | Joseph Ratzinger als Miss Kitty in Florenz Sa. Dez. 08, 2007 1:45

Ubique valet affectus animorum natalicius nec ipsa ars evitat Natale Domini notissimum, sed his diebus admirabilibus utitur ad ostentanda artificia amabilia aut interdum turpia. Quae turpia vocentur scilicet ab eis, qui variis de causis aliter sentiant de arte Christianâ ac ipsi artifices. Sed veniamus ad eam rem, qua effecta est tragoedia Mediolanensis.


Prope Florentiae stationem ferriviariam stat venerabilis oecus artificiorum, quo solent recipi omnia quae quibuscumque de causis alibi nullum asylum acceperunt. Ita etiam factum est de Corpore Urbi Et Orbi Monstrando, excusa, lector, Corpore Pontificis Maximi Ecclesiae Catholicae, Papae Benedicti XVI. Quid factum erat, ut huic statuae subito iter faciendum esset Florentiam in urbem?


Paulus (Paolo) Schmidlin Italus artifex conceptualis ex argillâ calceâ finxerat opus suum eique nomen imposuit Dominulae Kitty. Qua statuâ, quamvis non sit tantae magnitudinis, infallibiliter monstratur ipse Papa subligari tangano indutus. Idem primo iussus erat Mediolani pro arte vigiliam habere, sed Domina Laetitia Moratti, burgimagistra Mediolanensis, tantum honoris non passa reprobavit figuram anulo piscatoris instructam ostentandam. Ita factum est, ut Papa calceo-argillaceus mitteretur Florentiam. Qui Mediolani certê satis spectaculi praebuisset, nam catalogi artificiorum celerius quam umquam antea sunt divenditi. At locus expositionis originalis cum appelletur „Palatium Rationis", Iosepho Ratzinger non licuit ibidem commendare subligaria.


Ergo si quis diebus nataliciis noluerit facere piam peregrinationem ad Sedem Vaticanam, ei liceat proficisci ad urbem Florentiam, ut admiretur Iosephum Ratzinger comiter subridentem in formam minorem Dominulae Kitty redactum. Scilicet praecepto catholico prohibitum est, ne idem Pontifex fugatus appareret nisi sipario obvelatus.


  Sa. Dez. 08, 2007 8:23

Addo Dominulam Kitty, cum primum Mediolani appareret (puto hoc factum esse mense Iulio a.2007) instructam esse infulâ oculorum nigrâ, ut servaretur quadamtenus incognita... Ita factum est, ut algophili (sive sadomasochiani) hac figurâ aspiciendâ etiam suavius afficerentur....


Deinde quidam relator cultûs civilis Mediolanensis proclamavit se empturum esse hanc statuam pretio 25.000 (viginti quinque milium) euronum, eo fine declarato, ut rem nefandam e publico removeret. At idem relator hoc propositum non videtur perfecisse...

Iam in dramate Fausti (Goetheano) dicitur "In scaenis Germanicis omnis conatur quidcumque ei libeat", sed in Italiâ hodie adhuc perfacile est efficere scandalum.


Haec verba d.08.m.Dec.,h.1.45 et h.8.23, a.2007 in interreti divulgata (http://www.kunstnet.de/thema,18379.html) e Theodisco sermone in Latinum convertit Nicolaus Groß praeceptor Sedis interretialis domûsque editoriae, quae appellatur LEO LATINUS: http://www.leolatinus.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIEGEL ONLINE

d.14. m.Sept. a.2008, h.15:40

RIXA ECCLESIASTICA

Fundamentalistas catholicos minari

critico Papae evangelico

Ecce in Germaniâ fit bellum fidei religiosae: Quia cantico Papam vituperavit, Clemens Bittlinger parochus evangelicus îdemque cantor canticorumque poeta a fundamentalistis catholicis petitur minis homicidialibus et in interreti verbis verberatur contumeliosis. Astynomi putant minas esse serio dictas.

Hammaburgo ex urbe - In cantico suo, c.t. „Tu homo Benedicte" ("Mensch Benedikt") Clemens Bittlinger Benedicto XVI. cum cetera tum hoc opprobrat, quod îdem condomiis reprobandis efficiat, ut in Africâ magis disseminetur morbus SIDA. Praeterea îdem parochus et cantor Darmstadiensis vituperat, quod Papa praeter catholicam nullam aliam ecclesiam comprobet. Ex quo Clemens Bittlinger cantilenam suam mense Maio cantavit Die Catholicorum Osnabrugensi, secundum nuntios a SPIEGEL acceptos in paginis interretialibus partis dextrae et conservativae publicatae sunt adnotationes ad hanc cantilenam iracundae.

 

 

 

 

 

 

Papa Benedictus XVI.: Fundamentalistae eius dogmata defendunt

Clemens dixit se undâ irarum correptum esse „prorsus nil mali exspectantem". Quibusdam epistulis minacibus îdem cantici scriptor appellatur „sus protestans lutulentus", ab aliis putatur esse „a diabolo obsessus" aut „foetidissimus" et alii dolent, quod sibi non liceat iram in illum evomere. Hassi astynomi has minas tam serio dictas esse putaverunt, ut concentum Clementis musicum tutarentur et curarent, ut fascis cursualis suspiciosus ad eundem parochum missus non aperiretur nisi a magistratibus specialibus.

Hôc conflictu aggravatur ratio, quae intercedit inter catholicos et protestantes. Clemens Bittlinger est "Mandatarius specialis Enuntiationis musico-cultualis" et "Relator Missionis et Oecumenês". Petrus Steinacker, eius praepositus, praeses Hassiae et Nassoviae ecclesiasticus, Clementem defendens: "Nullo modo" inquit „licet comprobare vituperationem nonnullorum circulorum catholicorum, qui sibi ne a minis homicidialibus temperent". Sibi videri hîc apparere „vim violentiae et arrogantiae et intolerantiae fundamentalisticae, quae periculosa insit omni religioni omnique confessioni", necnon pacandam esse quam urgentissimê.

Hanc relationem d.14.m.Sept.., h.15.40, a.2008 in Germanico periodico interretiali, c.t. est „spiegel online" editam (titulus originalis: „KIRCHENSTREIT – Katholische Fundamentalisten bedrohen evangelischen Papstkritiker") e Theodisco sermone in Latinum convertit Nicolaus Groß praeceptor Sedis interretialis domûsque editoriae, quae appellatur LEO LATINUS: http://www.leolatinus.com/

 

 

 

Tu homo, Benedicte!

Canticum Clementis Bittlinger

 

Mensch, Benedikt - Tu homo, Benedicte

http://www.youtube.com/watch?v=qTpwh4hCGZk

TEXTUS CLEMENTIS BITTLINGER

VERSIO LATINA NICOLAI GROSS

Mensch Benedikt, ich würde gerne ein paar Schritte mit dir gehen, denn ich hätte zwei, drei Fragen und kann vieles nicht verstehn:

Du bist Chef einer der Kirchen, du gehörst zum Christentum, nun ich frag mich was hat folgendes mit Christus denn zu tun?


Du warst doch bei den Indianern in Lateinamerika, Du kennst die Missionsgeschichte und der Christen Größenwahn. Wie kann einer da wie du vor den Indios stehn und behaupten ihre Väter hätten Christus still ersehnt?


Warum schmähst du andre Christen? Warum suchst du offen Streit und sagst: „Ihr seid keine Kirche, weil ihr fehlerhaft seid?" Wer im Glashaus wirft mit Steinen, endet schnell im Scherbenmeer und auch viele Katholiken decken diesen Stil nicht mehr.

Mensch Benedikt, ich würde gerne ein paar Schritte mit dir gehen, denn ich hätte zwei, drei Fragen und kann vieles nicht verstehn:

Du bist Chef einer der Kirchen, du gehörst zum Christentum, nun ich frag mich was hat folgendes mit Christus denn zu tun?


Du verbietest die Kondome auch den Armen dieser Welt, förderst damit AIDS Verbreitung, auch wenn dir das nicht gefällt. Zwischendurch schaffst du die Vorhölle für ungetaufte Babies ab – hast du im Ernst davor geglaubt, dass der Herrgott so was hat?


Bridge:
Und da wir, die armen Laien so wieso kaum was verstehn, hören wir demnächst lateinisch, wenn wir in die Messe gehn.


Mensch Benedikt, ich würde gerne ein paar Schritte mit dir gehen, denn ich hätte zwei, drei Fragen und kann vieles nicht verstehn:

Du bist Chef einer der Kirchen, du gehörst zum Christentum, nun ich frag mich was hat folgendes mit Christus denn zu tun?


Jesus sagte: „‚das Reich Gottes bricht bald auf der Erde an!’ Leider kamen nur die Kirchen …" Und der Kampf um Macht begann. Jener Priester, der das sagte, wurde exkommuniziert, denn in Rom und auch woanders wird man nicht gern demaskiert.

Mensch Benedikt, ich würde gerne ein paar Schritte mit dir gehen, denn ich hätte zwei, drei Fragen und kann vieles nicht verstehn:

Du bist Chef einer der Kirchen, du gehörst zum Christentum, bitte sag mir, was hat dies und mehr mit Christus noch zu tun.


Text und Musik: Clemens Bittlinger (Juli/August 2007)


Tu homo Benedicte, velim paululum ambulare tecum, ut duas tresve res ex te quaeram, nam multa non intellego:

Tu es praeceptor unius ecclesiarum, tu es particeps christianitatis, at ego quaero, quatenus ad Christum ea spectent, quae nunc sequuntur?

Tu quidem fuisti apud Indianos Americae Latinae, tu novisti historiam missionis Christianorumque megalomaniam.

Quatenus tali viro, qualis es, licet coram Indianis contendere illorum maiores quietê desiderasse Christum?

Cur aliis Christianis maledicis? Cur apertê petis rixas dicens: „Vos non estis ecclesia, quia estis vitiosi?" Qui in domo vitreâ sedens lapides proicit, mox finietur in mari fragmentorum necnon multi catholici non iam comprobant hunc modum dicendi.

 

Tu homo Benedicte, velim paululum ambulare tecum, ut duas tresve res ex te quaeram, nam multa non intellego:

Tu es praeceptor unius ecclesiarum, tu es particeps christianitatis, at ego quaero, quatenus ad Christum ea spectent, quae nunc sequuntur?

Tu condomiorum usu interdicis etiam huius mundi pauperibus, quo efficias, ut magis disseminetur morbus SIDA – etiamsi hoc tibi displicet. Interea purgatorium infantulis non baptizatis destinatum abolevisti – tune serio credideras Deum Dominum talia habere?

Embolium:

Et nos laici miserrimi, cum sic quoque vix aliquid intellegamus, mox missam frequentantes audiemus verba Latina.

Tu homo Benedicte, velim paululum ambulare tecum, ut duas tresve res ex te quaeram, nam multa non intellego:

Tu es praeceptor unius ecclesiarum, tu es particeps christianitatis, at ego quaero, quatenus ad Christum ea spectent, quae nunc sequuntur?

Iesus dixit: „Regnum Dei mox incohabitur in terris! Dolendum est quod nihil vênit nisi ecclesiae..." Et incohata est pugna potestatis. Ille sacerdos, qui haec dixit, est excommunicatus, nam Romae et alibi nemo vult privari suâ larvâ.

 

Tu homo Benedicte, velim paululum ambulare tecum, ut duas tresve res ex te quaeram, nam multa non intellego:

Tu es praeceptor unius ecclesiarum, tu es particeps christianitatis, at ego quaero, quatenus ad Christum spectent haec et alia plura?

Verba Theodisca modosque musicos m.Iul./Aug. a.2007 pepigit

Clemens Bittlinger

verba Theodisca in Latinum convertit Nicolaus Groß.

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qTpwh4hCGZk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVUS GRYLLUS MAHOMETANUS

Mahometum prophetam irrisum esse gryllo canino

In Pacistaniâ cruces flagravêrunt, Iraniae gubernatio officialiter indignata est necnon indignati sunt Afganistaniae viri religionis docti: In mundo islamico crescit ira quae effecta est novo gryllo, qui editus est in quadam ephemeride Europaeâ. Quo lineamento ridiculo ostenditur Mahometus in corpus caninum transfiguratus.

Kabulo et Hammaburgo ex urbibus - E Pacistaniâ nuntiatae sunt complures manifestationes, velut in urbe Karachi factae. Ibidem homines manifestantes symbolicê accendêrunt vexilla Suetica. Qui hac actione demonstravêrunt se indignari de actis diurnis Sueticis, q.t. „Nerikes Allehanda", quia in iisdem ante duas septimanas impressus erat gryllus Mahometanus a Lars Vilks gryllographo delineatus.

EN MUSLIMOS ASIANOS IRA INCENSOS: QUI IRASCUNTUR SUETO GRYLLOGRAPHO

AP

Furor ignifer: Pacistani manifestantes in urbe Karachi accendêrunt pupam,

qua imaginem finxêrunt ministri primarii Suetiae.

02.09.2007  

DPA

Ecce causam indignationum: Gryllus Mahometi caninus, qui die 19. m.Aug. Örebro in urbe Suetiae

publicatus est actis diurnis q.t. "Nerikes Allehanda".

02.09.2007  

AP

Apparet manifestantes pro pigmento caeruleo usos esse viridi: In urbe Lahore inflammatur vexillum

pseudo-Sueticum, quod est colore viridi.

02.09.2007  

AFP

Ecce alios viros irâ incensos Lahorenses: Verba quae sunt "Death to Larish" (Pereat Larish)

videntur spectare ad Suetum gryllographum cui nomen est Lars Vilks.

02.09.2007  

 

Etiam gubernatio Afganistaniae acriter vituperavit imaginis publicationem. In actis diurnis, quibus titulus est „Kabul Times", viri religionis docti et ministerium religionis communiter declaravêrunt eodem lineamento totum populum Afganistaniae provocari, idemque mundo muslimico esse infestum. Diurnarios responsales in ius esse vocandos et puniendos. Etiam in Pacistaniâ terrâ Afganistaniae propinquâ gryllus Suetus blasphemicus esse publicê dictus est. Gubernatio Iraniana Teheranensis iam mediâ septimanâ Holmiam in caput Suetiae miserant diplomaticam vituperationem.

A muslimis omnis imago prophetae ab hominibus ficta habetur pro laesione religionis. Canes autem ab iisdem habentur pro bestiis impuris.

Fredrik Reinfeldt Suetiae praeses ministerialis in emissione stationis radiophonicae declaravit sui non esse vim habêre ad actorum diurnorum publicationes. Secundum democratiam arbitriumque liberum redactorum esse decernere de iisdem rebus.

Anno 2006 ineunte gryllis Mahometanis primo in Danicâ ephemeride „Jyllands-Posten" publicatis muslimi ubique terrarum indignati erant, partim violenter. In Afganistaniâ in tumultibus hac de causâ factis interfecti erant decem homines, ubique terrarum illo tempore plus centum.

Novus gryllus fine septimanae a nonnullis ephemeridibus scandinavicis denuo est impressus. Lars Vilks gryllographus in televisorio declaravit se accepisse complures minas homicidiales. Die Veneris ante redactionem ephemeridis "Nerikes Allehanda" Örebroensem aliquot centum muslimi suetienses manifestavêrunt.

Hanc relationem d.02.m.Sept.., h.10.51, a.2007 in Germanico periodico interretiali, c.t. est „spiegel online" editam e Theodisco sermone in Latinum convertit Nicolaus Groß praeceptor Sedis interretialis domûsque editoriae, quae appellatur LEO LATINUS: http://www.leolatinus.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.03. m.Febr. a.2006

 

TRACTATIUNCULA DE ICONOCLASTIS ISLAMICIS SCRIPTA


"Nolite vos excusare!"


Ibn Warraq auctor educatus est in scholis Alcoranianis – nunc idem in tractatiunculâ pro SPIEGEL ONLINE scriptâ postulat ab hominibus occidentalibus: Nolite vos excusare! Litigationem de gryllîs Mahumetanîs spectare ad quaestionem nostrae aetatis gravissimam: ad quaestionem iuris, quo concedatur libertas sententiae dicendae.

Johannes Stuartus Mill (1806 - 1873) magnus philosophus Britannus in opere suo, c.t. „De libertate" scripsit haec: "Mirum est homines concedere, quam pretiosa sint argumenta disputationi liberae habendae, sed tamen recusare talia argumenta, si ad extremum aguntur; in hac re autem non intelligunt causas, quae non aptae sint ad casum extremum, aptas esse ad nullum."

AFP

"Cogitatio mediaevalis": In Pacistaniâ homines manifestantes vexillum Danicum discindunt.

Grylli in actis diurnis Danicis "Jyllands-Posten" publicati causae sunt, cur tractemus quaestionem nostrae aetatis gravissimam: quaestionem sententiae liberê dicendae. Nos occidentales patimurne urgeri a societatibus, quae deditae sint animorum inclinationi mediaevali? An sumus parati ad defendendum bonum nostrum libertatis pretiosissimum: sententiam liberê dicendam, ad quam assequendam milia hominum vitas suas dederunt?

Sine iure sententiae liberê dicendae democratia non diu potest vitâ superare – sine libertate discutiendi, dissentiendi, immo offendendi et increpitandi. Haec est libertas, qua mundus Islamicus caret tam amariter, et sine qua homines muslimi perseverabunt permanere in castro suo, dogmatico, mediaevali; ossificati, totalitarii, intolerantes. Sine libertate fundamentali islamus perget suffocare cogitationem, iura humana, individualitatem, originalitatem, veritatem.

Quamdiu non apertê declarabimus nos consentire cum Danîs gryllographîs, quamdiu hoc non declarabimus voce sincerâ et magnâ et publicâ, tamdiu isti tyranni valebunt, qui conentur liberos homines occidentales cogere, ut sequantur ideologiam totalitarismi; quod si istis contigerit, Europae islamizatio incohabitur paulatim perficienda. Ergo nolite vos excusare!

DE AUCTORE HUIUS TRACTATIUNCULAE

Ibn Warraq a.1946 in Indiâ natus est, adolevit in Pacistaniâ, educatus in scholis Alcoranianis Pacistaniae, postea Angliae. Hôc tempore in USA vivens salutis servandae causâ publicat sub pseudonymo, q.e. Ibn Warraq, nomine, quod solet adhiberi a dissidentibus Islamianis. Opus eius recentissimum et plurimê divenditum inscribitur „Cur non sim Muslimus", praeterea edidit opera, q.t. est „De Alcorani originibus" et „Quaerendum est, quis fuerit Mahumetus histori cus".

 

Venio ad aliud problema fusius tractandum: ad occidentalium infirmitatem se ipsos eruditione suâ suoque cultu civili defendendi. Estis superbi! Nolite vos excusare! Nosne semper semperque rogare debemus, ut nobis ignoscantur peccata maiorum nostrorum? Num nos ipsos adhuc debemus excusare pro Imperio Britannico, quamvis Britannis in Indiâ praesentibus effecta sit renascentia huius subcontinentis, qua fames impugnaretur, qua viae stratae et rete ferriviarium et systemata aquaeductuum sint aedificata, qua cholera sit sublata? Non antea fuerant ministrationes publicae nec publica eruditio scholaris. Nec quid melius Britanni relinquere potuerunt nisi democratiam parlamentariam instituendam, id est imperium iuris.

Porro quid Britanni fecerunt de urbibus Bombay et Calcutta? En Britannos Indis reddidisse ipsam eorum historiam: Nemo nisi Europaei homines docti investigatores, archaeologi Europaei fuerunt, qui invenirent veterem Indiae magnitudinem. Fuerunt gubernatores Britanni, qui summis viribis id curarent, ut servarent monumenta antiquae magnificentiae praeteritae. Imperialismo Britannico ibi servata sunt talia monumenta, ubi milia templorum hinduicorum erant destructa imperialismo islamico.


Nosne reverâ coram toto genere hominum nosmet ipsos excusare debemus pro Dante et Shakespeare et Goethe et Mozart et Beethoven et Bach? Pro Rembrandt et Vermeer et Van Gogh et Breughel et Galileo et Huygens et Copernico et Newton et Darwin? Pro penicillino et computatro? Pro ludis Olympiis et pro pedifollio? Pro iuribus humanis et pro democratiâ parlamentariâ? In occidente situs est fons ideae libertatis. Idea libertatis individualis, democratiae politicae, rei publicae iure conditae, iurum humanorum, libertatis cultualis.


Fuerunt occidentales, qui meliorem redderent condicionem mulierum, qui impugnarent servitutem, qui defenderent libertatem conscientiae, sententiae, informationis. Occidentales nequaquam debent doceri de virtutibus superioribus societatum, quae supprimant mulieres suas, earum clitorides amputent, eas dilapident propter adulterium opinatum, quae liquores acidos infundant in earum facies aut iis denegent iura humana, quos dicant esse „castarum" inferiorum.

Quomodo exspectamus homines immigrantes adaptatum iri ad societates occidentales, si simul docentur easdem esse depravatas, impietatis omniumque malorum, phyletismi et imperialismi fontes omnino detestabiles et abominabiles? Homines tali doctrinâ imbuti quid causae habent, cur – ut verbis utamur Iacobi Baldwin auctoris Afro-americani – studeant bene se praeparare ad inhabitandum navigium, quod mox abysso maris hauriatur? At quare iidem omnes volunt migrare in terras occidentales – nec volunt in Arabiam Saudianam?


Loco istius doctrinae immigrantibus oportet narrare de illis saeculis, quibus pugnatum est de hac libertate assequendâ, quam iidem omnes magni aestimant, qua fruuntur, qua utuntur maximâ cum utilitate. De individuis illis et gregibus, qui pugnaverunt pro libertate, et qui sunt contempti hodieque iacent in oblivione, et de illis, qui pugnaverunt pro hac libertate, propter quam magna pars mundi nobis invidet nosque admiratur et studet imitari. Chinae alumni academici a.1989 in Plateâ Pacis Caelestis cum pro democratiâ manifestantes morerentur, secum non habuerunt simulacra Confutii aut Buddhae, sed statuae libertatis.


Libertas sententiae dicendae est hereditas nostra occidentalis. Quam defendamus, ne pereat incursantibus tyrannis totalitarismi. Quae libertas etiam maximê necessaria est in mundo islamico. Cum fideliter servabimus bona nostra, mundo Islamico dabimus lectionem pretiosam: Eundem enim adiuvabimus eo quod eiusdem mores traditos bene aestimatos coniungemus cum bonis illuminismi laboriosê acceptis.

 

Anglicê scripsit: Ibn Warraq

Ex Anglico in Theodiscum convertit: Alexander Schwabe

E Theodisco in Latinum convertit: Nicolaus Groß

Hanc relationem d.03.m.Febr. a.2006 in periodico „Der Spiegel" inventam e Theodisco sermone in Latinum convertit Nicolaus Groß praeceptor Sedis interretialis domûsque editoriae, quae appellatur LEO LATINUS: http://www.leolatinus.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernhardi Schlink fabula, c.t. „Der Vorleser", a Nicolao Groß in Latinum conversa.

Capitulum undecimum

Ne sentias Hannam et me post feriarum paschalium diem primam non iam fuisse felices. Numquam fuimus feliciores quam illis in septimanis mensis Aprilis. Istaec prima rixa totaque nostra rixatio difficilis fuerit – omnia, quibus excitabantur solitae nostrae actiones communes recitandi, lavacrum pluvium sumendi, amandi, concumbendi, nobis erant iucunda. Praeterea Hanna eo, quod mihi obiecerat me simulasse se mihi ignotam esse, se ipsam obligaverat. Nam quandocumque ego unâ cum eâ in publicum volebam prodire, Hannae non iam licuit recusare causis generalibus. "Ergo illo tempore reverâ noluisti spectari mecum" – hoc vituperium Hanna noluit audire. Itaque septimanâ post festum paschae iter fecimus birotarium, per quattuor dies birotavimus per vicos Wimpfen et Amorbach et Miltenberg.

Non iam scio, quid dixerim meis parentibus. Mêne iter facturum esse cum amico Matthiâ? Cum grege aliquo? Mêne visitaturum esse condiscipulum quondam mei? Verisimile est matrem meam fuisse sollicitam, ut semper, et patrem meum, ut semper, suasisse, ne mater sollicitaretur. Nonne modo me classem superavisse, quod me assequi posse neminem credidisset?

Cum aegrotarem, nullam pecuniam erogaveram. Sed pecuniam mihi parcendo relictam non suffecturam esse, si solverem etiam pro Hannâ. Itaque pittacia epistularia a me collecta in tabernâ pittaciorum prope ecclesiam Spriritûs Sancti sitâ obtuli vendenda. Haec taberna erat unica, in cuius ianuâ tabernarius scidâ annuntiabat se emere pittacia epistularia collecta. Qui vir collectaneis meis perspectis sexaginta marcas mihi praebuit. Verbis extuli pittacium mei omnium pretiosissimum, pittacium Aegyptium aequaliter sectum pyramide instructum, quod in catalogo pretii esse quadringentarum marcarum indicatum erat. At tabernarius umeris concussis dixit me, si pittacia mea tanti amarem, eadem ut retinêrem oportêre. Mêne eadem vendere num mihi liceret? Parentes mei quid sentirent? Ego conatus sum de pretio cum illo agitare. Si pittacium pyramide instructum non esset pretiosum, me idem retenturum esse. Si ita, se nihil posse dare nisi triginta marcas. Ergo pittacium pyramide instructum num tamen esset pretiosum? In fine accepi septuaginta marcas. Mihi visus sum fraudatus esse, sed hoc non curavi.

Non sôlum ego ardebam cupidine itineris faciendi. Mirabar Hannam quoque nonnullis iam diebus antequam iter fuimus facturi inquietam esse. Quae mulier muginabatur, quaenam res secum essent auferendae, perisque sellaribus et sacciperio dorsuali a me comparatis nunc hanc nunc illam rem primo indebat, deinde eximebat prorsus incerta, quamnam sumeret. Cum vellem Hannae in chartâ geographicâ monstrare, quodnam iter nos ut faceremus decreveram, illa hoc neque voluit audire neque videre. "Equidem nunc nimis excitata sum. Tu certê hoc bene facis, puerule."

Die lunae paschali profecti sumus. Sol splendebat nec desiit splendêre per quadriduum. Mâne tempestas fuit frigidula, postea aer incaluit; non factus est tam calidus, ut birotare molestum esset, sed satis calebat, ut sumeremus sportulam. Crederes silvas esse virides tapetes maculis scutulisque exornatos, quarum viriditas aut flavêret aut lucêret aut colori lagoenarum haud esset absimilis aut in nigrum caeruleumve transiret. In planitie Rhenanâ iam florebant primae arbores pomiferae. In Silvâ Odinianâ modo dehiscebant forsythiae.

Saepe fieri poterat, ut nos unus iuxta alterum birotaremus. Tum unus alteri monstrabat, quid spectaremus: castrum, hamiotam, naviculam in fluvio vehentem, tentorium, familiam more anserum in ripâ procedentem, amplissimum autocinetum Americanum tegimento aperto instructum. Si viam directionemve mutabamus, mihi erat praevehendum; illa nolebat curare viam directionemque. Alioquin, si commeatus nimis erat frequens, modo illa post me, modo ego post illam vehebamur. Hanna habuit birotam, quae erat radiis et calcabulo rotâque dentatâ obtectis, gerebatque vestem caeruleam, cuius gunna ampla vento commota huc illuc plausitabat. Aliquanto demum temporis transacto desii timere, ne gunna radiis rotaeque dentatae involveretur, ut Hanna depulsa incommodum pateretur. Deinde placuit mihi eam videre me praevehentem.

Quantum gavisus eram de noctibus. Animo finxeram fore, ut inter nos amaremus, obdormisceremus, expergisceremur, iterum amaremus, iterum obdormisceremus, iterum expergisceremur, eqs, noctem de nocte. At primâ tantum nocte semel experrectus sum. Hanna cum iacêret dorso mihi adverso, capite flexo eandem osculatus sum, me sibi ingesto bracchiis suis tenuit. "Mi puerule, mi puerule". Deinde obdormivi Hannae incumbens. Ceteras noctes perdormivimus, itinere, sole ventoque fatigatissimi. Amorem coluimus tempore matutino.

Hanna non sôlum ad me remisit vias directionesque eligendas. Ego quoque elêgi deversoria, in quibus pernoctavimus, ego nomina nostri quasi matris filiique inscripsi scidulis nuntiis, ut Hanna nihil restaret nisi ut iisdem nomen subscriberet, ego in indice ciborum elêgi cibos non sôlum mihi, sed etiam Hannae. Quae "placet" inquit "nihil curare".

Semel tantum rixati sumus, idque in vico Amorbach. Maturê experrectus submissê vestes indueram, clam e conclavi erepseram. Nam volueram ientaculum illi afferre, volueramque vidêre, num invenirem tabernam florum apertam ibique emerem rosam Hannae donandam. In mensulâ nocturnâ posueram scidulam, cui haec verba erant inscripta: "Salva sis! Afferam ientaculum, mox revertar" – aut similia. Cum revenirem, illa stabat in conclavi, seminuda, tam iracunda, ut tremeret, facie pallidâ.

"Heu quid audes ultro abire!"

Ferculum, cui inerant ientaculum rosaque, cum deposuissem, Hannam volui complecti. "Hanna…"

"Ne tangas me." Hanna manu tenebat angustam zonam coriaceam, gradu regressa eandem semel impegit faciei meae. Quo labium meum diffissum est, ut saperem sanguinem. Non dolui. At perterritus sum. Illa iterum lacertum excussit. Tamen non iterum verberavit. Bracchium delapsum est, zona decidit, Hanna lacrimavit. Quam numquam videram lacrimantem. Cuius vultus erat contortus. Hanna ôs oculosque raptim aperuerat, cilia eius post primas lacrimas effusas erant tumidae, collum genaeque maculis rubris obsitae. Hanna crocitare vel gargarizare videbatur, sonos êdebat, qui similes erant clamori toni experti, quem êdere solebat, quando mecum venere fruebatur. Eadem stans me aspectabat oculis lacrimosis.

Cupiebam Hannam complecti. Sed non poteram. Nescivi, quid facerem. In familia mea nemo ita lacrimabat. Neque ullus mei familiaris caedebat, non manu, immo non loro coriaceo. Nos solebamus rixari loquendo. At nunc quid dicerem?

Duobus gradibus me accessit, ad pectus meum se proripuit, pugnis me cecidit, brachiis me firmê complexa mihi adhaesit. Umeri Hannae palpitabant, Hanna fronte pectus meum plangebat. Deinde eadem altê gemens brachiis meis blandê se insinuavit.

"Heus nonne ientemus?" Hanna complexum solvit. "Bone Deus, puerule, qualis es!" Umido manteli allato Hanna purgavit ôs meum mentumque. "Camisia sanguine est offusa." Camisiam mihi exuit, deinde bracas, tum se ipsam exuit, denique venere sumus perfructi.

"Quidnam factum est? Quare tam vehementer suscensuisti?" Nos unâ iacebamus, unus iuxta alterum, tam contenti et saturati, ut crederem nunc omnia explicari posse.

"Quid factumst, quid factumst – quam stultê tu semper interrogas. Tibi non licet ultro abire."

"At scidulam tibi…"

"Scidulamne?"

Consêdi. Ibi, ubi scidulam deposueram in mensulâ nocturnâ, eadem non iam erat. Surrexi, quaesivi scidulam iuxta et sub mensulâ nocturnâ, sub lecto, in lecto. Non invêni. "Hoc non intellego. In scidulâ tibi scripseram me cibos ientaculi allaturum et mox rediturum."

"Verumne? Non video scidulam."

"Num mihi credis?"

"Libenter velim tibi credere. Sed scidulam non video."

Non iam rixati sumus. Num scidula vento repentino arrepta et ablata erat in locum ullum an nullum? Num omnia facta erant errore, animus Hannae irâ incensus, labium meum discissum, facies Hannae vulnerata, mea inopia?

Quid facerem? Num pergerem quaerere scidulam, causam, qua Hanna suscensuerat, causam, qua ego nescivi, quid facerem diceremve? "Recites aliquid, puerule!" Blandulê illa mihi se insinuaret, sumpsi Eichendorffii fabulam "Grassatoris" ("Taugenichts") et perrexi ibi recitare, ubi finiveram. "Grassator" facilis erat recitatu, facilior quam "Aemilia Galotti" et "Insidiae et amor" ("Kabale und Liebe"). Hanna, ut solebat, verba audivit animo attento et suspenso. Eadem amabat carmina fabulae interserta. Amabat vestes falsas, confusiones, intricationes, insidias, quibus vir fabulae praecipuus involutus est in Italiâ. At simul eundem virum vituperavit, quod erat grassator, quod nihil praestabat, nihil callebat neque ullam rem callêre volebat. Hanna modo sic, modo aliter de Grassatore iudicabat horisque post quam recitavi me de hac fabulâ interrogavit. "Teloniarius" inquit "talis vir nonne est bonâ professione?"

Iterum tam fusê rettuli de rixâ nostrâ, ut nunc velim etiam de rebus felicibus, quae nobis accidêrunt. Rixâ enim factum erat, ut tamquam artiore vinculo inter nos coniunctiores essemus. Videram eam lacrimantem, Hanna etiam lacrimans propior mihi erat quam Hanna semper valens. Quae coepit mihi patefacere quandam animi sui lenitatem, quae mihi fuerat ignota. Hanna labium meum discissum, usque dum sanaretur, iterum iterumque aspectabat tenerêque tangebat.

Novo more nos unus alterum amavimus. Diu me totum tradideram Hannae ducenti atque possidenti. At nunc ego quoque didici illam possidere. In itinere et itinere transacto nos non iam unus alterum possêdimus.

Adhuc habeo carmen, quod illo tempore scripsi. Nullius est artis poeticae. Illo enim tempore helluabar carminibus Reineri Mariae Rilke et Godefridi Benn; nunc autem cognosco me studuisse, ut ambos simul imitarer. Sed etiam cognosco illo tempore Hanna et ego quam artê inter nos coniuncti essemus. Ecce illud carmen:

Si nos ipsos aperimus

tu te mihi egoque tibi me,

si demergimur

in me tu et ego in te,

si evanescimus

tu in me egoque in te.

Tum

sum ego ego

et es tu tu.

Verborum interpretamenta Theodisca et Anglica

*birota,-ae f. = Fahrrad; bicycle

*biroto,-āre = Fahrrad fahren; to go by bicycle

*calcābulum,-ī n. = Tretwerk (est pars birotae).

ferculum,-ī n. = Tablett; tray

fluitō,-āre (e.g. de veste, velo vento permotis) = flattern; flutter

*forsythia,-ae f. = Forsythie; forsythia

frīgidulus,-a,-um = frisch, kühl; cool, chilly

gunna,-ae f. = Rock; skirt

hāmiōta,-ae m. = Angler; angler

ientāculum,-ī n. = Frühstück; breakfast

ientō,-āre = frühstücken; to have breakfast

pēra sellāris = Satteltasche (des Fahrrades); saddle-bag (of the bicycle)

pittacium epistulāre = Briefmarke; (postage) stamp

radius,-iī m. = Speiche; spoke

rota dentāta = Zahnrad; toothed wheel, cog-wheel, gear-wheel

saccipērium dorsuāle = Rucksack; (loose) knapsack, rucksack

Silva *Odīniāna = Odenwald (est tractus montium mediae altitudinis, qui situs est in Hassiā (Hessen) australi, Franconiā (Franken) inferiore, Badeniā (Baden) Boreali. Verisimile est nomen huius tractūs montium derivatum esse a nomine Odin, quo appellabatur deus Germanorum antiquorum. Mons quidam Silvae Odinianae nomine est aut +Melibocus aut Mons +Malscus (theodisce Malschen). Qui mons situs est iuxta viam montanam Hassiae australis. Altitudine 517m (quingentorum septendecim metrorum) e planitie Rhenanā (Rheinebene) conspicitur ipsis e regionibus remotis.

sportula,-ae f. (IUV.3,249) = Picknick

telōniārius,-iī m. = Zolleinnehmer

(Pars duodecima sequetur!)

RECITATOREM

in Latinum convertit

Nicolaus Groß

LEO LATINUS

http://www.leolatinus.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCABULA ZOOLOGICA (I)

ex Orbe Picto pentaglotto excerpta et Latinê reddita

 

CORBEIL, Jean-Claude/ ARCHAMBAULT, Ariane: PONS Bildwörterbuch Deutsch-Englisch-Französisch-Spanisch-Italienisch. Stuttgart etc. (Ernst Klett Sprachen) 2003.

In hôc Orbe Picto mirabili 35.000 (triginta quinque milia) notionum imaginibus sunt illustrata et quinque linguis Europaeis denominata: Theodiscâ et Anglicâ et Francogallicâ et Hispanicâ et Italicâ. Nos autem coepimus addere vocabula Latina, quorum hôc loco praebemus partem tertiam, quae spectat ad geographiam (VOCABULA GEOGRAPHICA I).

Provinciae rerum, quarum imagines et vocabula in Klettiani Orbis Picti paginis 920 (nongentis viginti) inveniuntur, sunt hae quae sequuntur:

I.ASTRONOMIA – II. TERRA – III.REGNUM PLANTARUM – IV.REGNUM ANIMALIUM – V.HOMO – VI.NUTRIMENTA ET INSTRUMENTA COQUINARIA – VII.DOMESTICA – VIII.PLASSATIO DOMESTICA ET OPERA HORTULANA – IX.VESTIMENTA – X.INSTRUMENTA PERSONALIA – XI.ARS ET ARCHITECTURA – XII.COMMUNICATIO ET INSTRUMENTA GRAPHEICA – XIII.TRANSPORTUS ET VEHICULA – XIV.ENERGIA – XV.SCIENTIAE – XVI.ATHLETICA ET LUDICRA.

Babae, quanta copia! quanta ubertas! quanta multiplicitas! Qui Orbis Pictus etiam lexicographis Latinitatis recentioris est aurifodina et cornu copiae. Nam iidem vocabulis linguarum, praesertim Romanicarum, in eodem indicatis usi saepe perfacile inveniunt vocabulum Latinissimum. En cara Lectrix, care Lector, habeas partem botanicam huius enchiridii singularis vocabulis Latinis ditificatam (VOCABULA ZOOLOGICA I = IV. REGNUM ANIMALIUM I).

Nicolaus Groß

LEO LATINUS

http://www.leolatinus.com/

 

 

TIERREICH

ANIMAL KINGDOM

REGNE ANIMAL

REINO ANIMAL

REGNO ANIMALE

RĒGNUM

ANIMĀLIUM

p.92

ENTWICKLUNG DES LEBENS

EVOLUTION OF LIFE

ÉVOLUTION DE LA VIE

EVOLUCIÓN DE LA VIDA

EVOLUZIONE DELLA VITA

ĒVOLŪTIŌ VĪTAE

Entstehung und Entwicklung der Arten

origin and evolution of species

origine et évolution des espèces

origin y evolución de las especies

origine ed evoluzione delle specie

orīgō et ēvolūtiō

speciērum

Präkambrium

Precambrian

Précambrien

Precámbrico

Precambriano

aetās

*praecambriāna

Cyanobakterien

cyanobacteria

cyanobactéries

cianobacterias

cianobatteri

*cyanobactēria,

-ōrum n.pl.

Stromatolith

stromatolite

stromatolite

estromatolito

stromatolite

*strōmatólithus, -ī m.

Trilobit

trilobite

trilobite

trilobites

trilobite

*trilobītēs, -ae m.

Kambrium

Cambrian

Cambrien

Cámbrico

Cambriano

aetās *cambriāna

Ordovizium

Ordovician

Ordovicien

Ordovícico

Ordoviciano

aetās *ordoviciāna

Agnatha

agnathan

agnathe

agnato

agnato

agnatha, -ōrum n.pl.

Brachiopode

brachiopod

brachiopode

braquiópodo

brachiopodo

brachiopūs,

brachiopodis m.

Orthoceras

orthoceras

orthocère

ortocerátido

ortocera

orthoceras, -atis m.

Silur

Silurian

Silurien

Silúrico

Siluriano

aetās siluriāna

Cooksonia

cooksonia

cooksonia

cooksonia

cooksonia

Cooksonia, -ae f.

Acanthodier, Stachelhai

acanthodian

acanthodien

acantodio

acantodi

acanthodius, -ī m.

Devon

Devonian

Dévonien

Devónico

Devoniano

aetās devoniāna

Ichthyostega

ichthyostega

ichtyostéga

ichthyostega

ittiostegidi

icthyostega, -ae f.

Archaeognatha (O.,Insekten)

archaeognatha

archaeognatha

archaeognatha

archeognata

archaeognatha,

-ōrum n.pl.

Farne

ferns

fougères

helecho

felci

filicēs, -um f.pl.;

pteridophyta, -ōrum n.pl.

Karbon

Carboniferous

Carbonifère

Carbonífero

Carbonifero

aetās carbōnifera

Meganeura (Riesenlibelle)

meganeura

meganeura

meganeura

meganeura

meganeura, -ae f.

Arthropleura (Gliederfüßler)

arthropleura

arthropleura

artropleura

artropleura

arthropleura, -ae f.

Falcatus (+Hai, frühes Karbon)

falcatus

falcatus

falcatus

falcatus

Falcātus falcātus

(Falcātidae)

Perm

Permian

Permien

Pérmico

Permiano

aetās permiāna

Dimetrodon

dimetrodon

dimétrodon

dimetrodon

dimetrodonte

Dimétrodōn,

-ontis m.

Mesosaurus

mesosaur

mésosaure

mesosauro

mesosauro

Mesosaurus, -ī m.

p.93

Trias

Triassic

Trias

Triásico

Triassico

aetās *triadica

Megazostrodon

megazostrodon

mégazostrodon

megazostrodon

megazostrodon

Megazōstrodōn,

-ontis m.

Nothosaurus

nothosaur

nothosaure

nothosaurus

notosauro

Nothosaurus, -ī m.

Coelophysis

coelophysis

coelophysis

coelophysis

coelophysis

Coelóphysis, -is f.

Jura

Jurassic

Jurassique

Jurásico

Giurassico

aetās *iurassicus

Archaeopteryx

archaeopteryx

archéoptéryx

arqueópteris

archaeopteryx

*Archaeópteryx,

-ptérygis f.

Plateosaurier

plateosaur

platéosaure

plateosaurus

plateosauro

Plateosaurus, -ī m.

Ichthyosaurus

ichthyosaur

ichtyosaure

ictiosaurio

ittiosaurio

Icthyosaurus, -ī m.

Kreide

Cretaceous

Crétacé

Cretáceo

Cretaceo

aetās crētācea

Blütenpflanzen

flowering plants

plantes à fleurs

plantas de flor

piante a fiori

Angiospermae,

-ārum f.pl.;

Magnolióphyta,

-ōrum n.pl.;

Anthóphyta, -ōrum

n.pl.

Tyrannosaurus

tyrannosaur

tyrannosaure

tiranosaurus

tirannosauro

Tyrannosaurus, -ī m.

Triceratops

triceratops

tricératops

triceratops

triceratopo

Tricératops,

Tricerátopis m.

Tertiär

Tertiary

Tertiaire

Terciario

Terziario

aetās tertiāria

Proconsul

proconsul

proconsul

próconsul

proconsul

Prōcōnsul, -is m.

Hyracotherium

hyracotherium

hyracothérium

hyracotherium

hyracotherium

Hyracothērium, -ī n.

Smilodon

smilodon

smilodon

tigre dientes de sable

smilodonte

Smīlodōn, -ontis m.

Basilosaurus

basilosaur

basilosaure

basilosaurus

basilosauro

Basilosaurus, -ī m.

Quartär

Quaternary

Quaternaire

Cuaternario

Quaternario

aetās quaternāria

Wollmammuth

wooly mammoth

mammouth laineux

mamut lanudo

mammut lanoso

Mammūthus

prīmigenius

Homo sapiens sapiens

homo sapiens sapiens

homo sapiens sapiens

homo sapiens sapiens

Homo sapiens sapiens

Homō sapiēns

sapiēns

p.94

EINFACHE ORGANISMEN UND ECHINODERMEN

SIMPLE ORGANISMS AND ECHINODERMS

ORGANISMES SIMPLES ET ÉCHINODERMES

ORGANISMOS SIMPLES Y EQUINODERMOS

ORGANISMI SEMPLICI E ECHINODERMI

ORGANISMĪ

SIMPLICĒS ET

ECHĪNODERMATA

tierische Zelle

animal cell

cellule animale

célula animal

cellula animale

cellula animālis

Kernmembran

nuclear membrane

membrane nucléaire

membrana nuclear

membrana nucleare

membrāna nucleāris

Ribosom

ribosome

ribosome

ribosoma

ribosoma

ribosōma, -atis n.

Lysosom

lysosome

lysosome

lisosoma

lisosoma

liposōma, -atis n.

Golgi-Apparat

Golgi apparatus

appareil de Golgi

aparato de Golgi

apparato de Golgi

apparātus

Golgiānus

endoplasmatisches Retikulum

endoplasmic reticulum

réticulum endoplasmique

retículo endoplasmático

reticolo endoplasmatico

ticulum

endoplasmáticum

Mikrofilament

microfilament

microfilament

microfilamento

microfilamento

mīcrofīlāmentum,

-ī n.

Vakuole

vacuole

vacuole

vacuola

vacuolo

vacúola, -ae f.

Zytoplasma

Zytoplasma

cytoplasm

citoplasme

citoplasma

cytoplasma, -atis n.

Zytoplasmamembran

cella membrane

membrane cellulaire

membrana celular

membrana cellulare

membrāna cellulāris

Zentriol

centriole

centriole

centriolo

centriolo

*centríolum, -ī n.

Chromatin

chromatin

chromatine

cromatina

cromatina

*chrōmatīnum, -ī n.

Wimper

cilium

cil

cilio

ciglio

cīlium, -ī n.

Peroxysom

peroxisome

peroxysome

peroxisoma

perossisoma

*peroxysōma,

-atis n.

Mitochondrium

mitochondrion

mitochondrie

mitocondrio

mitocondrio

*mitochondrium, -ī n.

Mikrotubulus

microtubule

microtubule

microtúbulo

microtubulo

*mīcrotubulus, -ī m.

Nukleolus

nucleolus

nucléole

nucléolo

nucleolo

*nucléolus, -ī m.

Zellkern

nucleus

noyau

núcleo

nucleo

nucleus, -ī m.

EINZELLER

unicellulars

unicellulaires

unicelulares

unicellulari

animantia

*ūnicellulāria

Amöbe,

Wechseltierchen

amoeba

amibe

ameba

ameba

*amoeba, -ae f.

pulsierende Vakuole

contractile vacuole

vacuole contractile

vacuola contráctil

vacuolo pulsante

*vacúola contractilis

Plasmamembran

plasma membrane

membrane plasmique

membrana plásmica

membrana plasmatica

membrāna

plasmatica

Pseudopodium

pseudopod

pseudopode

pseudópodo

pseudopodio

*pseudopódium, -ī n.

Zellkern

nucleus

noyau

núcleo

nucleo

nucleus, -ī m.

(cellulāris)

Nahrungsvakuole

food vacuole

vacuole digestive

vacuola digestiva

vacuolo digerente

*vacúola *dīgestīva

Paramecium, Pantoffeltierchen

paramecium

paramécie

paramecio

paramecio

Paramēcium, -ī n.

Wimper

cilia

cil

cilio

ciglia

cīlium, -ī n.

Plasmamembran

plasma membrane

membrane plasmique

membrana de plasma

membrana plasmatica

membrāna

*plasmatica

Peristom

peristome

péristome

peristoma

peristoma

*perístoma, -atis n.

Zytostom

cytostome

cytostome

citostoma

citostoma

*cytóstoma, -atis n.

Zytopharynx

cytopharynx

cytopharynx

citofaringe

citofaringe

*cytophárynx,

-pharýngis m.

heranwachsende Nahrungsvakuole

forming food vacuole

vacuole digestive en formation

vacuola digestiva en formación

vacuolo digerente in formazione

*vacúola *dīgestīva

crēscēns

Zellafter

cytoproct

cytoprocte

citoprocto

citopigio

*cytoprōctus, -ī m.

pulsierende Vakuole

contractile vacuole

vacuole contractile

vacuola contráctil

vacuolo pulsante

*vacúola contráctilis

Zytoplasma

cytoplasm

cytoplasme

citoplasma

citoplasma

*cytoplásma, -atis n.

Makronukleus

macronucleus

macronucleus

macronúcleo

macronucleo

*macronucleus, -ī m.

Mikronukleus

micronucleus

micronucleus

micronúcleo

micronucleo

*mīcronucleus, -ī m.

Nahrungsvakuole

food vacuole

vacuole digestive

vacuola digestiva

vacuolo digerente

*vacúola *dīgestīva

p.95

Schwamm

sponge

éponge

esponja

spugna

spóngia, -ae f.;

Spongiāria, -ōrum n.pl.; Porķfera, -ōrum n.pl.

Kalkschwamm

calcareous sponge

éponge calcaire

esponja calcárea

spugna calcarea

spongia calcárea

Anatomie eines Schwamms

anatomy of a sponge

anatomie de l’éponge

anatomia de una esponja

anatomia di una spugna

anatómia spóngiae

Pinakocyte

pinacocyte

pinacocyte

pinacocito

pinacocita

*pinacócytum, -ī n.

Osculum

osculum

oscule

ósculo

osculo

ōsculum, -ī n.

Wasserfluss

water flow

circulation de l’eau

flujo de agua

flusso d’acqua

flūxus/circulātiō

aquae

Porenzelle

incurrent pore

pore inhalant

poro inhalante

poro inalante

porus inhālāns

Entoderm

entoderm

endoderme

endodermo

endoderma

*entodérma, -atis n.

Ektoderm

ectoderm

ectoderme

ectodermo

ectoderma

*ectodérma, -atis n.

Spongozöl

spongocoel

cavité gastrale

cavidad gástrica

spongocele

*spongocoelum, -ī n.; cavitās *gastrica

Choanocyte

choanocyte

choanocyte

coanocite

coanocita

*choanócytum, -ī n.

Mesogloea

mesohyl

mésoglée

mesoglea

mesenchima

*mesogloea, -ae f.

Echinodermen

echinoderms

échinodermes

equinodermos

echinodermi

Echīnodérmata, -um n.pl.

Anatomie eines Seesterns

anatomy of a starfish

anatomie de l’étoile de mer

anatomía de una estrella de mar

anatomia di una stella marina

anatómia

Asteroīdeī/ stēllae marīnae

After

anus

anus

ano

ano

ānus, -ī m.

Darmblindsack

pyloric caecum

cæcum pylorique

ciego pilórico

cieco pilorico

caecum pylōricum

Gonade

gonad

gonade

gónada

gonade

*gonas, -adis f.

blinder Enddarm

rectal caecum

cæcum rectal

ciego rectal

cieco rettale

caecum rēctāle

Magen

stomach

estomac

estómago

stomaco

stómachus, -ī m.

Mundöffnung

mouth

bouche

boca

bocca

ōs, -ōris n.

Ösophagus

oesophagus

œsophage

esófago

esofago

oesóphagus, -ī m.

Ampulle

ampulla

ampoule

ampolla

ampolla

ampulla, -ae f.

Radiärkanal

radial canal

canal radiaire

canal radial

canale radiale

canālis radiālis

Ringkanal

ring canal

canal annulaire

canal anular

canale circolare

canālis ānulāris

Darmblindschlauch

intestine

intestin

intestino

intestino

intestīnum, -ī n.

Genitalporus

genital pore

orifice génital

gónada

poro genitale

porus genitālis

äußere Merkmale eines Seesterns

morphology of a starfish

morphologie de l’étoile de mer

morfología de uns estrella de mar

morfologia di una stella marina

morphológia

Asteroīdeī/ stēllae

marīnae

Stachel

spine

piquant

espina

spina

spīna, -ae f.

Zentralscheibe

central disk

disque central

disco central

disco centrale

discus centrālis

Madreporenplatte, Siebplatte

madreporite

plaque madréporique

placa madrepórica

piastra madreporica

lāmina porōsa

Ambulakralfüßchen

tube foot

pied ambulacraire

pie ambulacral

pedicello ambulacrale

pedicellus

ambulācrālis

einfaches Auge

eyespot

œil primitif

mancha ocular

macchia oculare

oculus prīmītīvus

Arm

arm

bras

brazo

braccio

bracchium, -ī n.

Seeigel

sea urchin

oursin

erizo de mar

riccio di mare

*Echīnoīdeum, -ī n.;

echīnus, -ī m.

p.96

INSEKTEN UND SPINNENTIERE

INSECTS AND ARACHNIDS

INSECTES ET ARACHNIDES

INSECTOS Y ARÁCNIDOS

INSETTI E ARACNIDI

ĪNSECTA ET

ARACHNĪDA

Schmetterling

butterfly

papillon

mariposa

farfalla

papiliō, -ōnis m.

äußere Merkmale eines Schmetterlings

morphology of a butterfly

morphologie du papillon

morfología de una mariposa

morfologia di una farfalla

morphológia

papiliōnis

Vorderflügel

forewing

aile antérieure

ala delantera

ala anteriore

āla anterior

Flügelader

wing vein

nervure

nervio

nervatura alare

nervus ālāris

Hinterflügel

hind wing

aile postérieure

ala trasera

ala posteriore

āla posterior

Stigma

spiracle

stigmate

estigma

stigma

stigma, -atis n.

Hinterleib

abdomen

abdomen

abdomen

addome

abdōmen, -inis n.

Hinterbein

hind leg

patte postérieure

pata trasera

zampa posteriore

crūs posterius

Mittelbein

middle leg

patte médiane

pata media

zampa mediana

crūs medium

Vorderbein

foreleg

patte antérieure

pata delantera

zampa anteriore

crūs anterius

Thorax

thorax

thorax

tórax

torace

thōrāx, -ācis m.

Rüssel

proboscis

trompe

probóscide

proboscide

probóscis, -idis f.

Antenne

antenna

antenne

antena

antenna

antemna, -ae f.

Lippentaster

labial palp

palpe labial

palpo labial

palpo labiale

palpus labiālis

Facettenauge

compound eye

œil composé

ojo compuesto

occhio composto

oculus compositus

Kopf

head

tête

cabeza

capo

caput, -itis n.

Zelle

cell

cellule

celda

cella

cellula, -ae f.

Hinterbein

hind leg

patte postérieure

pata trasera

zampa posteriore

crūs posterius

Hüfte

coxa

hanche

coxa

coxa

coxa, -ae f.

Schenkelring

trochanter

trochanter

trocánter

trocantere

trochántēr, -ēris m.

Schenkel

femur

fémur

fémur

femore

femur, -oris n.

Schiene

tibia

tibia

tibia

tibia

tībia, -ae f.

Fuß

tarsus

tarse

tarso

tarso

tarsus, -ī m.

Klaue

claw

griffe

pinza

unghia

unguis, -is m.

p.97

Anatomie eines weiblichen Schmetterlings

anatomy of a female butterfly

anatomie du papillon femelle

anatomía de una mariposa hembra

anatomia di una farfalla femmina

anatómia papiliōnis fēminae

Herz

heart

cœur

corazón

cuore

cor, cordis n.

Kropf

crop

jabot

buche

ingluvie

ingluviēs, -ēī f.

Begattungstasche

copulatory bursa

bourse copulatrice

bolsa copuladora

sacca copulatoria

bursa copulātōria

Spermatheka

seminal receptacle

réceptacle séminal

receptáculo seminal

ricettacolo seminale

receptāculum

sēmināle

Eileiter

oviduct

oviducte

oviducto

ovidotto

ōviductus, -ūs m.

Kolon

colon

côlon

colon

colon

cōlon, -ī n.

Rektum

rectum

rectum

recto

retto

rēctum, -ī n.

After

anus

anus

ano

ano

ānus, -ī m.

Öffnung der Begattungskammer

opening of copulatory bursa

orifice de la bourse copulatrice

orificio de la bolsa copuladora

orifizio della sacca copulatoria

ōrificium bursae

cōpulātōriae

Darm

intestine

intestin

intestino

intestino

intestīnum, -ī n.

Ovarium

ovary

ovaire

ovario

ovario

ōvārium, -ī n.

Malpighi-Gefäße

Malpighian tubules

tubes de Malpighi

tubos de Malpighi

tubi Malpighiani

tubulī Malpighiānī

Ösophagus

oesophagus

œsophage

esófago

esofago

oesóphagus, -ī m.

Speicheldrüse

salivary gland

glande salivaire

glándula salivar

ghiandola salivare

glándula salīvāria

dorsales Blutgefäß

dorsal blood vessel

vaisseau sanguin dorsal

vaso sanguineo

vaso sanguígno dorsale

vās sanguineum

dorsāle

Puppe

chrysalis

chrysalide

crisálida

crisalide

chrŷsalis, -idis f.

Kremaster

cremaster

crémaster

cremáster

cremastere

cremástēr, -ēris m.

Flügel

wing

aile

ala

ala

āla, -ae f.

Antenne

antenna

antenna

antena

antenna

antemna, -ae f.

Prothorax

Prothorax

prothorax

protórax

protorace

*prothōrāx, -ācis m.

Mesothorax

mesothorax

mésothorax

mesotórax

mesotorace

*mesothōrāx, ācis m.

Metathorax

metathorax

métathorax

metatórax

metatorace

*metathōrāx, -ācis m.

Hinterleib

abdomen

abdomen

abdomen

addome

abdōmen, -inis n.

Stigma

spiracle

stigmate

estigma

stigma

stigma, -atis n.

Raupe

caterpillar

chenille

oruga

bruco

ērūca, -ae f.

Punktauge

simple eye

œil simple

ocelo

occhio semplice

oculus simplex

Kopf

head

tête

cabeza

capo

caput, -itis n.

Thorax

thorax

thorax

tórax

torace

thōrāx, -ācis m.

Hinterleibssegment

abdominal segment

segment abdominal

segmento abdominal

segmento addominale

segmentum

abdōmināle

Analfuß

anal proleg

patte anale

pata anal

falsa zampa anale

pēs ānālis

Bauchfuß

proleg

patte ventouse

pata ventosa

falsa zampa

pēs ventrālis

Laufbein

walking leg

patte ambulatoire

pata torácica

arto locomotorio

pēs ambulātōrius

Unterkiefer

mandible

mandibule

mandíbula

mandibola

mandíbula, -ae f.

p.98

Honigbiene

honeybee

abeille

abeja

ape

apis, -is f.;

Apis mellífica

äußere Merkmale einer Honigbiene: Arbeiterin

morphology of a honeybee: worker

morphologie de l’abeille: ouvrière

morfología de una abeja: trabajadora

morfologia di’un ape: operaia

morphológia

Apis mellíficae:

operāria

Thorax

thorax

thorax

tórax

torace

thōrāx, -ācis m.

Facettenauge

compound eye

œil composé

ojo compuesto

occhio composto

oculus compositus

Mundwerkzeuge

mouthparts

pièces buccales

apéndices bucales

parti boccali

partēs buccālēs

Antenne

antenna

antenne

antena

antenna

antemna, -ae f.

Vorderbein

foreleg

patte antérieure

pata delantera

zampa anteriore

crūs anterius

Mittelbein

middle leg

patte médiane

pata media

zampa mediana

crūs medium

Hinterbein

hind leg

patte postérieure

pata trasera

zampa posteriore

crūs posterius

Pollenkörbchen

pollen basket

corbeille à pollen

cestillo

cestella

corbicula pollināria

Stachel

sting

aiguillon

aguijón

pungiglione

aculeus, -ī m.

Hinterleib

abdomen

abdomen

abdomen

addome

abdōmen, -inis n.

Flügel

wing

aile

ala

ala

āla, -ae f.

Hinterbein (Innenseite)

hind leg (inner surface)

patte postérieure (face interne)

pata trasera (superficie interior)

zampa posteriore (superficie interna)

crūs posterius

(superficiēs interior)

Pollenkamm

pecten

peigne à pollen

peine de pollen

pettine del polline

pecten pollinārius

Pollenzange

pollen press

pince tibio-tarsienne

pinza tibiotarsiana

pinza del polline

forcipula pollināria

Pollenschieber

auricle

poussoir à pollen

aurícula

sperone tarsale

auricula pollināria

Pollenbürste

pollen brush

brosse à pollen

cepillo

spazzola del polline

pēniculus

pollinārius

Vorderbein (Außenseite)

foreleg (outer surface)

patte antérieure (face externe)

pata delantera (superficie exterior)

zampa anteriore (superficie esterna)

crūs anterius

(superficiēs exterior)

Hüfte

coxa

hanche

coxa

coxa

coxa, -ae f.

Schenkelring

trochanter

trochanter

trocánter

trocantere

trochántēr, -ēris m.

Putzsporn

velum

vélum

velo

raschiatoio

vēlum, -ī n.

Mittelfuß

metatarsus

métatarse

metatarso

metatarso

metatársus, -í m.

Fühlerputzer

antennae cleaner

brosse d’antennes

limpiador de antenas

stregghia per le antenne

pēniculus

antemnārius

Schiene

tibia

tibia

tibia

tibia

tībia, -ae f.

Schenkel

femur

fémur

fémur

femore

femur, -oris n.

Mittelbein (Außenseite)

middle leg (outer surface)

patte médiane

(face externe)

pata media (superficie exterior)

zampa mediana (superficie esterna)

crūs medium

(superficiēs exterior)

Sporn

spur

éperon

espolón

sperone

calcar, -āris n.

Pollenbürste

pollen brush

brosse à pollen

cepillo

spazzola del polline

pēniculus

pollinārius

Klaue

claw

griffe

uña

unghia

unguis, -is m.

Fuß

tarsus

tarse

tarse

tarso

tarsus, -ī m.

p.99

Honigbiene

honeybee

abeille

abeja

ape

apis, -is f.;

Apis mellífica

Anatomie einer Honigbiene

anatomy of a honeybeee

anatomie de l’abeille

anatomía de una abeja

anatomia di un’ape

anatómia

Apis mellíficae

Herz

heart

cœur

corazón

cuore

cor, cordis n.

Rückengefäß

dorsal aorta

aorte dorsale

aorta dorsal

aorta dorsale

aorta dorsālis

Nervensystem

nerve cord

chaîne nerveuse

cordón nervioso

cordone nervoso

chorda nervōsa

Gehirn

brain

cerveau

cerebro

cervello

cérebrum, -ī n.

Pharynx

pharynx

pharynx

faringe

faringe

phárynx, -ýngis m.

Speichelkanal

salivary duct

canal salivaire

canal salivar

dotto salivare

ductus salīvārius

Speicheldrüse

salivary gland

glande salivaire

glándula salivar

ghiandola salivare

glandula salīvāria

Ösophagus

oesophagus

œsophage

esófago

esofago

oesóphagus, -ī m.

Kropf

crop

jabot

buche

borsa melaria

bursa mellāria

Mitteldarm

midgut

intestin moyen

intestino medio

ileo

intestīnum medium;

ileum, -ī n.

Giftdrüse

venom sac

poche à venin

bolsa de veneno

ghiandola del veleno

glándula venēnōsa

Rektum

rectum

rectum

recto

retto

(intestīnum) rēctum, -ī n.

Malpighi-Gefäß

Malpighian tubule

tubes de Malpighi

tubo de Malpighi

tubo Malpighiano

túbulus

Malpighiānus

Kopf

head

tête

cabeza

capo

caput, -itis n.

Punktauge

simple eye

œil simple

ocelo

occhio semplice

oculus simplex

Facettenauge

compound eye

œil composé

ojo compuesto

occhio composto

oculus compósitus

Antenne

antenna

antenne

antena

antenna

antemna, -ae f.

Oberlippe

upper lip

lèvre supérieure

labio superior

labbro superiore

labium superius

Unterkiefer

mandible

mandibule

mandibula

mandibola

mandibula, -ae f.

Zunge

tongue

langue

lengua

lingua

lingua, -ae f.

Lippentaster

labial palp

palpe labial

palpo labial

palpo labiale

palpus labiālis

Oberkiefer

maxilla

mâchoire

maxila superior

mascella

maxilla, -ae f.

Kasten

castes

castes

castas

caste

*castae, -ārum f.pl.

Königin

queen

reine

reina

ape regina

apis rēgīna

Arbeiterin

worker

ouvrière

obrera

ape operaia

apis operāria

Drohne

drone

faux bourdon

zángano

fuco

fūcus, -ī m.

p.100

Honigbiene

honeybee

abeille

abeja

ape

apis, -is f.;

Apis mellífica

Bienenstock

hive

ruche

colmena

arnia

alvus apiāria;

alveus apiārius

Dach

roof

toit

techo

tetto

tēctum, -ī n.

Wabe

honeycomb

rayon de miel

panal

favo

fāvus, -ī m.

Zelle

cell

alvéole

celdilla

cella

alveolus, -ī m.

Absperrgitter

queen excluder

grille à reine

separador de reinas

escludi regina

*sēparāculum

rēgīnāle

Brutraum

bood chamber

nid à couvain

cámara de incubación

nido

nīdus, -ī m.

Gehäuse

hive body

corps de ruche

cuerpo de la colmena

corpo dell’arnia

corpus alveī

Fluglochschieber

entrance slide

coulisse d’entrée

reductor de entrada

listello d’ingresso scorrevole

repāgulum introitūs

Einflugloch

entrance

entrée

entrada

entrata

introitus, -ūs m.

Flugbrettchen

alighting board

planche de vol

estribo

predellino

tabella volātōria

Rähmchen

frame

cadre

bastidor

telaio

*marguncula, -ae f.

Honigraum

super

hausse

alza

melario

camera mellāria

Dach

roof section

toiture

techo

sezione di copertura

sectiō tēctōria

Ausflugloch

exit cone

sortie

respiradero

cono di uscita

exitus, -ūs m.

Waben

ausschnitt

honeycomb section

coupe d’un rayon de miel

corte de un panal

sezione del favo

sectio fāvī

Honigzelle

honey cell

alvéole à miel

celdilla de la miel

cella da miele

alveolus mellis

Pollenzelle

pollen cell

alvéole à pollen

celdilla del polen

cella da polline

alveolus pollinis

verdeckelte Zelle

sealed cell

alvéole operculée

celdilla sellada

cella sigillata

alveolus sigillātus

Ei

egg

œuf

huevo

uovo

ōvum, -ī n.

Weiselwiege

queen cell

cellule royale

celdilla operculada

cella reale

alveolus rēgīnae

Larve

larva

larve

larva

larva

larva, -ae f.

Puppe

chrysalis

nymphe

crisálida

crisalide

chrýsalis, -idis f.

p.101

Beispiele für Insekten

examples of insects

exemples d’insectes

ejemplos de insectos

esemi di insetti

exempla īnsectōrum

Floh

flea

puce

pulga

pulce

pulex, -icis m.

Laus

louse

pou

piojo

pidocchio

pēdiculus, -ī m.

Moskito, Stechmücke

mosquito

moustique

mosquito

zanzara

culex, -icis m.

Tsetsefliege

tsetse fly

mouche tsé-tsé

mosca tsetsé

mosca tse-tse

*glōssīna, -ae f.

Termite

termite

termite

termita

termite

termes, -itis f.

Bockkäfer

furniture beetle

petite vrillette

carcoma

tarlo

*Cerambycīda, -ae m.

Ameise

ant

fourmi

hormiga

formica

formīca, -ae f.

Fliege

fly

mouche

mosca

mosca

musca, -ae f.

Marienkäfer

ladybird

cocinelle

mariquita

coccinella

coccinella, -ae f.

Schildwanze

shield bug

punaise rayée

chinche de campo

cimice rigata

*Scūtellerīda, -ae m.

Totengräber

sexton beetle

nécrophore

escarabajo necróforo

necroforo

*Necrophorus, -ī m.

Wespe

yellowjacket

guêpe

avispa

vespa

vespa, -ae f.

Hornisse

hornet

frelon

avispón

calabrone

crābrō, -ōnis m.

Bremse

cleg

taon

tábano

tafano

asīlus, -ī m.;

tabānus, -ī m.;

oestrus, -ī m.

Hummel

bumblebee

bourdon

abejorro

bombo

+bombýlius, -ī m.;

Bombus, -ī m.

orientalische Schabe

oriental cockroach

blatte orientale

cucaracha oriental

blatta orientale

blatta, -ae f.

Birkenspanner

peppered moth

phalène du bouleau

polilla de abedul

falena della betulla

Biston betulāria

Wasserkäfer

water bug

punaise d’eau

chinche acuática

cimice d’acqua

Hydrophilīda, -ae m.

Maikäfer

cockchafer

hanneton

escarabajo

maggiolino

melolontha, -ae f.

Monarchfalter

monarch butterfly

monarque

mariposa monarca

monarca

Danaus plexippus

Laubheuschrecke

great green bush-cricket

grande sauterelle verte

saltamontes verde

cavalletta verde

Tettigonia, -ae f.

Zikade

cicada

cigale

cigarra

cicala

cicāda, -ae f.

p.102

Beispiele für Insekten

examples of insects

exemples d’insectes

ejemplos de insectos

esempi di insetti

exempla īnsectōrum

Wasserläufer

water strider

patineur d’eau

opilión

opilione

Gerrīda, -ae m.;

gerris, -idis f.

Atlasspinner

atlas moth

atlas

oruga de polilla

Vanessa atalanta

Attacus atlās

Nachtigall-Grashüpfer

bow-winged grashopper

criquet mélodieux

grillo campestre

cavalletta

Corthíppus

bigúttulus

Gottesanbeterin

mantid

mante religieuse

mantis religiosa

mantide religiosa

Mantis religiōsa

Libelle

dragonfly

libellule

libélula

libellula

libéllula, -ae f.;

*Odonātum, -ī n.

Beispiele für Spinnentiere

examples of arachnids

exemples d’arachnides

ejemplos de arácnidos

esempi di aracnidi

exempla

Arachnīdōrum

Zecke

tick

tique

garrapata

zecca

ricinus, -ī m.; crotōn, -ōnis m.; *ixōdēs,-is m.

Krabbenspinne

crab spider

araignée-crabe

araña cangrejo

ragno-granchio

thōmisus, -ī m.

Wasserspinne

waterspider

argyronète

araña de agua

ragno acquatico

argyroneta, -ae f.

Gartenkreuzspinne

garden spider

épeire

epeira

epeira

arāneus diadēmātus

Mexikanische Rotknievogelspinne

red-kneed tarantula

mygale du Mexique

migala

migale del Messico

brachypelma,

-atis n.;

mŷgalē Mexicāna

Skorpion

scorpion

scorpion

escorpión

scorpione

scorpiō, -ōnis m.

p.103

Spinne

spider

araignée

araña

ragno

arānea, -ae f.

Spinnennetz

spider web

toile d’araignée

tela de araña

ragnatela

tēla arāneae

Verankerungspunkt

anchor point

point d’attache

punto de apoyo

punto d’appoggio

pūnctum

*affīxōrium

Tragfaden

support thread

fil d’attache

cabo de soporte

filo d’appoggio

fīlum *affīxōrium

Nabe

hub

spirale centrale

espiral central

centro della ragnatela

spīra *centrālis

Speiche

radial thread

rayon

radio

filo radiale

fīlum radiāle

Klebfaden

spiral thread

spirale

espiral

filo spirale

fīlum spīrāle

äußere Merkmale einer Spinne

morphology of a spider

morphologie de l’araignée

morfología de una araña

morfologia di un ragno

morphológia

arāneae

Spinnwarze

spinneret

filière

hileras

filiere

*nētrum, -ī n.

Giftklaue

fang

crochet

quelícero

chelicero

chēliceras, -atis m.

Kiefertaster

pedipalp

pédipalpe

pedipalpo

pedipalpo

pedipalpus, -ī m.

Auge

eye

œil

ojo

occhio

oculus, -ī m.

Laufbein

walking leg

patte locomotrice

pata de locomoción

arto locomotore

crūs locimōtōrium

Cephalothorax

cephalothorax

céphalothorax

cefalotórax

cefalotorace

cephalothōrax,

-ācis m.

Hinterleib

abdomen

abdomen

abdomen

addome

abdōmen, -inis n.

Anatomie einer weiblichen Spinne

anatomy of a female spider

anatomie de l’araignée femelle

anatomía de un araña hembra

anatomia di un ragno femmina

anatómia arāneae

fēminae

Mitteldarm

intestine

intestin

intestino

intestino

intestīnum, -ī n.

Herz

heart

cœur

corazón

cuore

cor, cordis n.

Ovidukt

oviduct

oviducte

oviducto

ovidotto

ōviductus, -ūs m.

Ovarium

ovary

ovaire

ovario

ovario

ōvārium, -ī n.

Mitteldarmdrüsen

digestive glands

glandes digestives

glándulas digestivas

ghiandole digestive

glándula dīgestīva

Kloake

cloaca

cloaque

cloaca

cloaca

cloāca, -ae f.

After

anus

anus

ano

ano

ānus, -ī m.

Spinnwarze

spinneret

filière

hileras

filiere

*nētrum, -ī n.

Spinndrüsen

silk glands

glandes séricigène

glándulas sericígenas

ghiandole serigene

glándulae

*sēricigenae

Spermatheka

seminal receptacle

réceptacle séminal

receptáculo seminal

ricettacolo seminale

receptāculum

sēmināle

Vagina

vagina

vagin

vagina

vagina

vagīna, -ae f.

Fächerlunge

book lung

poumon

pulmón

pulmone

pulmō, -ōnis m.

Blinddarm

caeca

cæcum

ciego

ciechi intestinali

intestīnum caecum

Coxaldrüse

coxal gland

glande coxale

glándula coccígea

ghiandola coxale

glándula coxālis

Giftklaue

fang

crochet

quelícero

chelicero

chēlķceras, -atis n.

Ösophagus

oesophagus

œsophage

esófago

esofago

oesóphagus, -ī m.

Gehirn

brain

cerveau

cerebro

cervello

cérebrum, -ī n.

Giftdrüse

poison gland

glande à venin

glándula venenosa

ghiandola velenifera

glándula venēnōsa

Auge

eye

œil

ojo

occhio

oculus, -ī m.

Saugmagen

stomach

estomac

estómago

stomaco

stómachus, -ī m.

 

 

(Proxima pars sequetur: VOCABULA ZOOLOGICA II )

Haec vocabula zoologica

excerpsit et in Latinum convertit

Nicolaus Groß

LEO LATINUS

http://www.leolatinus.com/