EPISTULA LEONINA VIII

 

N.B.! EPISTULAS LEONINAS ACCIPIS G R A T I S ET S I N E ULLA OBLIGATIONE.

NAM LEO LATINUS PUTAT HOMINIBUS LATINAM LINGUAM DISCENTIBUS AUT

DOCENTIBUS CORDI ESSE VERBA LATINA.

SI TAMEN TALES EPISTULAS ACCIPERE NON VIS, RESCRIBE HOC NOBIS: TUM

STATIM NOMEN TUUM EX INDICE ACCEPTORUM TOLLEMUS.

 

ARGUMENTA

ASPALACOLOGIA SIVE HISTORIA TALPARUM

RECITATOR (XIV)

VOCABULA ZOOLOGICA (III)

 

 

LEO LATINUS OMNIBUS HOMINIBUS LATINAM LINGUAM AMANTIBUS

SAL.PL.DIC. S.V.B.E.E.V.

Trias symbolarum huius Epistulae Leoninae octavae incohatur mirâ tractatiunculâ, quae inscribitur ASPALACOLOGIA: eâdem agitur de talpâ hortorum fossore et aratore, qualem vocat Martialis. Collegi nonnulla vetera et recentiora, quae spectant ad talparum formam moresque. Persuasum habeatis, humanissimi, hanc bestiolam mirabilem, quam Alfredus Edmundus Brehm, magnus bestiarum observator atque descriptor, immodicê vituperavit, verê dignam esse tractatu Latino. Oportet enim talpa sit nobis exemplo: ad maiorem gloriam Dei et scientiarum eruamus res incognitas scitu dignas talpinâ cum industriâ atque perseverantiâ!

Secundo loco vobis praebeo RECITATORIS Latini partem decimam quartam, tertio VOCABULORUM ZOOLOGICORUM tertiam: Utinam vobis placeat haec trias Latinissima!

Pancratice valete mihique favere pergite!

Medullitus vos salutat

Nicolaus

LEO LATINUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRATIO INTERRETIALIS //www.leolatinus.com

ANNI MMVIII MENSE OCTOBRI VENAXOMODURI EDIDIT

 

ASPALACOLOGIA

SIVE HISTORIA TALPARUM

RELATIO LATINA, QUAM SCRIPSIT

NICOLAUS GROSS

 

ASPALACOLOGY

OR HISTORY OF THE MOLES

A LATIN ESSAY WRITTEN BY

NIKOLAUS GROSS

 

 

ASPALAKOLOGIE

ODER MAULWURFSKUNDE

EIN LATEINISCHER AUFSATZ VON

NIKOLAUS GROSS

 

 

 

 

 

 

ASPALACOLOGIA SIVE HISTORIA TALPARUM

talpa,-ae f.

Gr. ἀσπάλαξ,  ἀσπάλακος, ὁ sive σπάλαξ; Theod. Maulwurf, Fr. taupe,

Angl. mole, Hisp.topo ; Ital. talpa; Neogr. τυφλοπόντικος ; Cor.두더지 tudǒji.

Est quadrupes animal mammale vitam subterraneam degens, cuius oculi parvuli fere caeci sunt, cuius pedes anteriores ad cuniculos fodiendos sunt aptissimi.

Quae animalia hortulanis sunt exosa, quia radices plantarum destruunt et multis locis horti accumulant cumulos terrae. Participes officiorum secretorum talpam sensu translato dicunt speculatorem clandestinum, qui simulat se speculari adversarios, revera mandatu adversariorum speculatur proprios. Quinquennio ante relatum est quendam officii Germanorum secreti participem, cui specialiter mandatum esset, ut tales "talpas" investigaret, in suspicionem venisse se ipsum esse talpam. Cfr Speculum Hammaburgense ("Der Spiegel", Nr.14/98, p.93).

Ecce quam subtiliter hoc animalculum haud conspicuum et subterraneum descriptum sit ab Alfredo Edmundo Brehm, Germanorum zoologorum omnium facundissimo ! Nonne humanistae haud raro studuerunt rem parvi aut minimi momenti verbis aptissimis illustrare, ut lectores ex illis artem cognoscerent tamquam ex ungue leonem ? Qui composuerunt Encomia pulicum aut morbi podagrae aut similes nugulas docte et facete ornatas. Sic ego quoque velim verbis Brehmianis reddendis Latinitatem meam ad obrussam exigere. Num mihi continget, ut lectorem mihi faciam attentum, si Latine disseram de foedo animalculo semicaeco humum perfodiente, hortulanis molestissimo ? At Brehmius eandem describit "bestiam rapacem vere horribilem, feram, perquam iracundam, crudelem, ulciscendi cupidam". Ergo attende, lector, lege, quam horribilis sit talpa, ut caveas, ne in eandem incidas. Tune credidisti hortulum tuum esse locum amoenum et pacificum ? O quantum errasti : cave talpam !

Talpa europaea corporis longitudine est 15-17 centimetrorum, cauda 2,5 centimetra longa inclusa. A trunco corporis cylindrato pedes perquam brevia directe distant; palma pedis valde lata, manui similis semper extrorsus et retro vertit. Pedum digiti breves, unguibus latis, valde planatis, hebetibus armati sunt; quorum medius est longissimus, exteriores autem paulatim breviores fiunt et fere integri cutibus dispansis inter se coniuncti sunt, immo fere concretae. Pedum posteriorum minorum et breviorum digiti unus ab alio sunt disiuncti, ungues sunt acutuli et tenues. Oculi habent grani papaveris fere magnitudinem; qui medio loco inter aures et summum rostrum siti sunt, integri capillis capitis obtecti, sed palpebris instructi et possunt voluntate protuberari et retrahi, i.e. adhiberi. Sunt nigri coloris, similes parvis margaritis vitreis unius coloris, nam in iis distingui non potest iris a pupilla. Aures parvae expertes sunt concharum exteriorum, sed circumdatae sunt brevi cute marginali, quae etiam sub capillis latet et adhibetur ad meatum auditorium aperiendum claudendumve. Pellis aequaliter nigra ubique est valde densa, brevis, molli, examito haud absimili; palmis pedum, plantis, summo rostro exceptis totum corpus pelle obtectum est.

Talpa inhabitat totam Europam (paucis terris exceptis), necnon Asiae borealis et mediae partem orientalem.

Praesentia talpae mox apparet grumis in terrae superficie positis, quod eidem bestiolae subterraneae continuo accumulanda sunt ad vitam sustentandam. His grumis semper manifestum est, qua directione et quanta amplitudine talpa venata sit. Qua est voracitate, talpae semper est dilatandum territorium subterraneum. Sine pausa modica tantum altitudine sub humi superficie cuniculos fodit directos et, ut amoveat humum erutam, grumos accumulat bene notos. "Inter omnes bestias patriae nostrae subterraneas" Blasius dicit, "talpa laboriosissime parat suum habitaculum suosque cuniculos. Non solum curat voracitatem suam explendam, sed etiam habitacula et meatus fodiendos et cautionem periculorum varii generis habendam. Artificiosissime et diligentissime a talpa instruitur cubile, habitaculum proprium. Quod solet esse in loco foris vix accessibili, sub arboris radicibus, muris eqs., plerumque a regione venandi cottidiana remotissimo. Hac cum regione, in qua tubi nutritorii, qui cottidie multiplicantur multimodis ramificantur et decussantur, habitaculum coniunctum est tubo cursorio longo, plerumque recto. Parietes cubiculi et tuborum ad habitaculum spectantium perquam densi sunt, firme paviti et premendo levigati. Cubile ipsum instratum est graminum foliis mollibus, plantulis frumenti tenerrimis, fronde, musco, stramine, fimo aut radiculis, quas talpa magnam partem de superficie terrae adducit. Habitaculum, quo obtegatur dormiens cubansve, a talpa solet frequentari, nisi quaerit nutrimenta. Quod situm est 30 vel 60 centimetris sub superficie terrestri. Tubus cursorius, cum latior sit quam talpa, bestia celeriter commodeque progreditur; etiam in hoc tubo parietes sunt comprimendo et paviendo parietes sunt firmissimi. In exitu tubi cursorii superficiali deest grumus, quia talpa in eo fodiendo terram seorsim tantum premit. Qui tubus talpae utilis tantum est ad habitaculum cum regione venandi cottidiano coniungendum nec raro adhibetur ab aliis bestiis subterraneis, velut soricibus, muribus, bufonibus, quibus vere cavendum est, ne in talpam incidant. Foris hic tubus eo apparet, quod plantae supra eundem crescentes marcescunt humusque ibidem aliquanto delabitur. Tales tubi cursorii haud raro sunt 30 vel 50 metra longi. Talpa autem regionem venaticiam plerumque ab habitaculo longe remotissimam cottidie aestate et hieme in directiones diversissimas rimatur et perscrutatur. ...

Talpae facillimum est fodere. Musculis cervicis robustis ingentibusque manibus vatillorum similibus, quibus certo loco se detinet, rostro terram terebrat solutum, manibus anterioribus glebas circumsitas diradit et miranda cum velocitate post se iacit. Talpa aures melius claudere potest, quam ut harena aut terra penetrentur. Terram accumulatam in cuniculo fosso tam diu sinit post se iacere, dum copia sibi fiat incommoda. Tum conatur ad superficiem venire terramque paulatim rostro eicit. In eo paene semper obtectus est strato terrae solutae 12 vel 15 centimetra alto. In humo soluta talpa fodit velocitate vere admirabili. ...

Talpa praecipue nutritur lumbricis et larvis insectorum, quae vivunt sub terra. Praecipue propter lumbricos talpa construit cubilia sua magna et ampla. Facile tibi persuadeatur, si palum in humum mollem defixum vibraveris. Lumbrici enim sciunt talpam esse hostem suum. Iidem ubicumque motum senserunt, undique propere ex humo repentes conantur vitam servare supra terrae superficiem. Scilicet iidem credant commotionem effectam esse a talpa terram rimante. Praeter lumbricos larvasque talpa devorat scarabaeos, praesertim melolonthas, scarabaeos stercorarios, gryllotalpas et omnia cetera insecta, quae accipit, necnon cochleas et porcelliones, quos in deliciis habere videntur. Olfactu subtilissimo indagat bestias easdemque persequitur in locis profunditatis maioris aut minoris. Sed non solum in cuniculis suis venatur, sed interdum etiam de terrae superficie, immo ipsa ex aqua cibum sibi arcessit. Sorex aut microtus, rana, lacerta aut caecilia et natrix, quae errore perveniunt in cuniculos talpae – periere! "Compluries" Blasius inquit, "sub dio observavi ranam a talpa per insidias captam cruribus correptis sub terram tractari; qua submersione involuntaria factum est, ut rana infelix magnum ederet vagitum flebilem." Lenz expertus est talpam item agere cum serpentibus.

Talpa est vere insatiabilis. Quae cottidie tanto eget nutritu, quantum pondus est corporis sui, nec esurire potest supra spatium 12 horarum. ...

Acerrimi sunt talparum olfactus et auditus…

Iam e rebus supra commemoratis apparet talpam respectu magnitudinis esse bestiam rapacem vere horribilem. Cum hoc congruunt qualitates animae talpinae: Talpa est fera, perquam iracunda, sanguinem sitiens, crudelis, ulciscendi cupida nec ullo cum animali vivit pacifice excepta cum uxore sua, sed cum ea nonnisi tempore copulationis et dum catuli sunt parvi. At cetero anni tempore talpa nullum animal vivum patitur sibi propinquum, minime alterum inhabitatorem cubilis sui, qualiscumque est. Ne cum talpis quidem aliis, sive sunt eiusdem sive alterius sexus, talpa vivit socialiter. Duae talpae, quae inter se conveniunt extra tempus coeundi, statim incipiunt una cum alio in mortem dimicare.

Alio more talpae vivere solent tempore coeundi. Nunc mares feminaeque amorem cupientes noctu saepe cubilia relinquunt superque humum vagantur, ut adeant alia talparum palatia eorumque incolas visitent. Certo scimus multo plures talpas mares exstare quam feminas. Itaque saepius fit, ut nonnulli mares amorabundi (GELL.11,15,1) unus in alium incidant, quam ut *talpus (sit venia huic formae verbi) conveniat cum talpa. Quandocumque mares unus in alium incidit, ira incensi incipiunt saevissime pugnare, idque et supra et infra terram aut primo illic, deinde hic, dum unus ipse se habeat devictum, conatur aufugere. Tandem, fortasse post multas lites et rixas, talpa mas invenit feminam eandemque studet aut vi aut clementia sibi adiungere. Cum amata sua incolit aut suum aut illius cubile ibique fodit tubos, qui similes sunt communibus tubis venatoriis, sed a talpa masculino non adhibentur ad venandum, sed ad feminam includendam, si qui alter mas a ea petit nuptias. Ubicumque mas inclusit uxorem suam, statim revertit ad rivalem suum. Uterque dilatat cuniculos, in quibus inter se convenerunt, ad locum pugnandi. Deinde in mortem dimicatur. Femina autem inclusa interim conata est se liberare, et, novos cuniculos fodiens, procul abit; victor, sive est primus petitor sive secundus, propere illam sequitur reportatque; post non paucas pugnas coniuges, quorum uterque est morosus et insocialis, unus ad alteram assuefieri solet. Nunc communiter effodiunt cuniculos securitatis firmandae et nutritus comparandi, et femina nidum construit catulis, plerumque ibi, ubi tres pluresve cuniculi uno loco inter se contingunt, ut in periculo exitus ad fugiendum parati sunt quam plurimi. Nidus autem est simplex cubile mollibus, plerumque morsu deminutis partibus plantarum, praesertim foliis, graminibus, muscis, stramine, fimo similibusque fartum...Post graviditatem quattuor fere septimanarum talpa femina in hunc nidum parit tres vel quinque catulos caecos, qui referendi sunt in catulos mammalium omnium scaevissimos. Qui primo sunt nudi et caeci et fabae crassae fere magnitudine. At iam prima iuventute tam insatiabiles sunt quam parentes sui ideoque celeriter adolescunt. Mater summa cum diligentia servat infantes nec ullum periculum timet, si agitur de filiis filiabusque servandis. Si eadem forte ex humo aranda aut fodienda trahitur, illos rostro impositos portat ad foramen proximum aut in cumulum musci, fimi, frondis eqs, illosque in eos locos abdit quam festinantissime. Sed mas quoque curat catulos, iisdemque apportat lumbricos et insecta, in inundationibus periculum cum catulis probe communicat eosdemque rostro impositos studet auferre in locum securum. Post quinque fere septimanas catuli adepti sunt parentum magnitudinem fere dimidiam, tamen adhuc cubant in nido et exspectant, dum pater aut mater sibi afferat nutrimentum, quod incredibili aviditate arreptum devorant. Mater si illis aufertur, fame vexati saevientissima, audent cuniculum cursorium adire; verisimile est catulos matrem quaeritare. Deinde, si non inhibentur, tandem e nido exeunt inque superficie cavillantur et colluctantur. Prima conamina rimandi adhuc valde scaeva sunt; at mensibus labentibus bene discunt rimari, ut huius artis iam proximo vere bene periti sint.

Talpa non solet hiemare (ut solent nonnulli insectorum venatores alii), sed tam aestate quam hieme semper se movet. Quae sequitur lumbricos et insecta et cum iisdem aut in infimam terram aut ad summam movetur, eodem modo, quo illa ascendunt aut descendunt. Haud raro talpae in nive recentissima aut in humo frigore spississima apparent grumos suos accumulantes, necnon sub nive mollissima supra ipsum solum congelatissimum saepe faciunt itinera magna. Captores fide digni rettulerunt talpas parare penora hiemalia: illas enim condere copiam magnam lumbricorum, qui mutilati essent, sed non mortifere, cellasque penuarias hiemibus duris uberius completas esse quam mitibus, eqs.

Praeter homines talpa multos habet persecutores. Putorius, mustela erminea, ulula, falco, buteo, corvus, ciconia talpae insidiantur grumos accumulanti, mustela minor eam persequitur ipsos in cuniculos invadens. Canes curti delectant eo quod talpae fodienti insidias parant, eandem iactu repentino humo proiciunt, paucis morsibus necant. Tantummodo vulpes, ictides (sive martes), erinacei, aves supra commemoratae talpam devorant, ceterae hostes eam necatam relinquunt.

Talpa europaea

symbola e Wikipedia encyclopaedia libera excerpta

Talpa europaea

Talpa europaea

 

Systematice

Ordo:

Eulipotyphla

Familia:

Talpidae

Subfamilia:

Talpinae

Tribus:

Talpini

Gattung:

Talpa

Art:

Talpa europaea

 

Nomen scientificum

Talpa europaea

Linnaeus, 1758

Talpa europaea est Mammalium species, quae spectat ad familiam Talpidarum, ordinem Eulipotyphlorum. Haec talpa est unica species familiae suae, quae invenitur in Europâ mediâ.

Argumenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notae talparum

Talpae europaeae sicut omnia Eulipotyphla sunt structurâ corporis ad modum vivendi subterraneum et fossorium bene accommodatâ.

Membra et structura corporis

Manus fossoria Talpae europaeae.

Pellis mollis, sicut in plerisque talpis, etiam in europaeâ e laneis tantum pilis constat. Color pelliculae talpinae solet esse griseus, sed in singulis talpis variari potest ab albo-griseo per fusculum ad nigrum. Talpae europaeae logitudine sunt (capitis et trunci) 10 vel 17 centimetrorum, cauda est 2 aut 4,5 centimetra longa, paucis pilis obsita – qui sunt pili tactiles. Talpae adultae pondus habent, quod est inter 60 et 120 gramma.

Truncus harum bestiarum est formae cylindricae, caput acutum impositum est collo brevi, vix visibili. Extremitates anteriores ad instrumenta fossoria sunt redacta.

Talparum manus vatilliformes sunt palmis extrorsum versis, desinunt in quinque digitos, confirmantur addito osse sesamoideo. Bracchia sita sunt longe ante thoracem, iuxta caput, brevia, corpori prorsus imposita. Articulatio cubiti regioni umerorum altae imposita est, non adhibetur ad fossionem fortiorem, sed tantummodo ad manum recte collocandam. Sicut in plerisque talpis, etiam in talpa europaea invenitur coniunctio claviculae et bracchii articulata, qualis non exstat in ceteris mammalibus. Talpa fodit bracchio torquendo, quod est sat musculosum. Pedes posteriores item sunt quinis digitis, sed minus apta sunt ad fodiendum quam anteriores. Et anteriores et posteriores pedes sunt colore carneo et ferê glabri.

 

 

 

 

Caput et dentes

 


Cranion Talpae europaeae

Cranion talparum est planum et longitudinale, sicuti in plerisque animalibus insectivoris. Verisimile est talpam oculis suis parvis in pellem abditis nihil posse distinguere nisi lumen et tenebras. Conchae aurium desunt. Longi pili faciales sunt organa tactilia. Rostrum talpae est longum et mobile, abundat cellulis sensus haptici, quae dicuntur organa Eimeriana. Quibus talpa non solum stimulos tactiles sentit, sed etiam stimulos electricos motu bestiae praedatoriae ortos. Talpae europaeae ita ut nonnullae aliae talpae sunt 44 dentibus; ergo eaedem conservaverunt animalium placentariorum dentaturam completam: in omni maxillae mandibulaeque parte dimidiâ 3 dentes incisorii, 1 caninus, 4 praemolares, 3 molares. Iidem dentes acutis tuberibus acribusque laminis dentalibus instructi ad carnem devorandam bene sunt accommodati. Tubera dentium molarium posteriorum posita sunt forma litterae w (forma dilambdodontica).

Anatomia interior

Sicut in omnibus animalibus insectivoris, tractus talparum digestorius constructus est valde simpliciter. Earum intestinum est tubus simplex, qui, si cum corpore comparatur, est valde brevis, deest intestinum caecum. Ad aerem systematum cunicularium oxygenio deficientem talpa eo accommodata est, quod eius sanguis multo maiore copiâ est haemoglobini quam sanguis aliorum mammalium, quae sunt similis magnitudinis. Structura tractus genitalis talpae similes sunt ceteris animalibus insectivoris: In talpis maribus testiculi siti sunt extra cavitatem abdominalem, in plicis cutaneis scroto similibus, quae appellantur plicae cremastericae. Talpae feminae autem sunt utero bicorni.

Talpae ubi vivant

Talpa europaea vivit in regionibus, quae sitae sunt a Magna Britannia (sed non in Hibernia) per longas partes Europae mediae et orientalis, usque ad Sibiriae regionem, per quam fluunt flumina Ob et Irtysch. Talpa cum praeferat regiones temperatas, deest et in Caucasi et in Maris Mediterranei regione. (Sed ibidem inveniuntur nonnullae species Talpae europaeae affines.) Biotopus Talpae europaeae sunt sola non nimis arida pratorum et silvarum necnon agrorum cultorum. In Alpibus Talpa europaea vivit usque ad altitudinem 2400 (duorum milium quadringentorum) metrorum supra libram maris[1].

Modus vivendi

Fossio et systemata specuum a talpis effecta

Systema cuniculorum a talpâ fossorum.

Talpae europaeae ita ut talpae aliae maximam vitae partem degunt in cuniculis subterraneis, quos ipsae sibi foderunt. Cuniculi interdum sunt ad ipsam terrae superficiem propinquissimi, interdum etiam in profunditate unius metri. Terra effossa promovetur ad superficiem, ut fiant grumi illi talparum notissimi. Qui non solent esse supra cuniculos, sed circiter 15 centimetris iuxta illos, quia terra oblique sursum promovetur. Si humus est rara, non multum effertur; immo, si solum nive obtectum est, interdum fit, ut cuniculi fodiantur per ipsa gramina. Velocitas fodiendi est, pro qualitate solorum, 7 metrorum horalium. Cuniculi perfecti a talpa percurruntur velocitate maximum 67 (sexaginta septem) metrorum per minutam (i.e. 4 chiliometrorum horalium)[2]. Cuniculorum maxima pars non profundior est 10 vel 20 centimetris, saepe superficiei etiam propinquior, sed infra radices principales. Nonnisi hieme, praecipue, si frigora sunt, aut aestate aridissima Talpae europaeae cuniculos fodiunt inferiores, i.e. in profunditate 50 aut 60 centimetrorum. Tales cuniculi nutritorii saepe sunt circulares et inter se et cum cubili coniuncti sunt.

Cubile autem inferius quam cuniculi nutritorii situm foliis et graminibus sternitur. Idem a talpa adhibetur ad requiescendum et nutrimenta deponenda et ad prolem educandam. Profunditas cubilium dependet cum ab aliis tum a libra phreatica. Si frigora sunt, cubilia, sicut cuniculi, fodiuntur inferiores aut obteguntur grumis, qualium maiores appellantur „burgi". Saepe praeter cubile principale exstant nonnulla cubilia compensativa.

Tempora activitatis et mores sociales


Talpa europaea in grumo suo versans.

Ita ut multa alia mammalia subterranea Talpae europaeae nullo sunt rythmo diei et noctis insigni. Activitas talpae dividitur in tres phases vigiliae et somni, vigiliae solent esse ante meridiem, post meridiem, versus mediam noctem, spatiis quaternarum vel quinarum horarum. Intra haec spatia temporum talpae vagantur per cuniculos cibum quaerentes. Talpae a somno hiemali abstinentes etiam tempore anni frigidiore sunt agiles. Ut hoc tempore inveniant satis nutrimenti, invadunt in strata soli profundiora ibidemque penora recondunt. Talpae europaeae, ut est mos plerorumque animalium insectivororum, vivunt solitariae extraque tempora copulandi evitant alias talpas sui generis. Cuniculi et cubilia a talpis signantur secretis glandularum, quo attendant aliae talpae. Talpa defendit territorium circiter 2000 (duorum milium) metrorum quadraticorum. Numquam nisi tempore copulandi, quod est vernale, talpae mares territorium suum tanto dilatant, ut partim congruat cum territoriis talparum feminarum vicinarum.

Nutritio

Talpa nutrimenta quaerit tribus rationibus: humo fodienda et cuniculis permigrandis et terrae superficie perquirenda. Talpa pro statu soli prove peritia sua una aut alia methodo utitur.


Talpa larvam scarabaei praedatur.

Talpae nullo nutrimento vescuntur nisi bestiis, praesertim lumbricis et insectis (velut scarabaeis et dipteris) necnon illorum larvis. Rarius devorant etiam minora animalia vertebrata, velut lacertas animaliaque rodentia. Praecipue ante menses hiemales talpae in cubilibus recondunt lumbricos. Ideo talpae morsu praecidunt segmenta lumbricorum corporis anteriora, ne fugiant, sed pergant vivere. Talpae cum sint velocitate metabolica permagna, necesse est, ut cottidie permultum nutrimenti accipiant. Eaedem plerumque non perferunt pausas comedendi longiores (12 vel 24 horarum). A talpis cottidie consumuntur nutrimenta, quae pendunt fere dimidium tantum, quantum pondus corporis proprii (i.e. minimum quinque, maximum 50 gramma, in medio viginti gramma). Talpa, quae pendet centum gramma, quotannis devorat 20 vel 30 chiliogramma vermium atque insectorum.

Prolis propagatio

Talpae europaeae inter se coire solent tempore vernali (plerumque mensibus Martio vel Aprili); perraro fiunt duo partus in anno. Interdum hoc tempore mares certant de privilegio coeundi. Coitus ipse potest fieri et supra et infra terrae superficiem.

Ecce talpa capta – bene apparent nasus et manûs fossoriae.

Talpa femina post quattuor fere septimanas graviditatis inter mensem Aprilem exeuntem et Iunium ineuntem duos vel septem (in medio tres vel quattuor) catulos in lucem edere solet. Catuli in nido cubantes, primo sunt nudi, fabarum tantum magnitudine, per tres septimanas caeci, per quattuor vel sex septimanas lactantur, post unum aut duos menses nidum relinquunt. Pubescunt anno secundo, ut plerumque post primam hiemem participes sint prolis propagandae.

 

 

 

 

 

 

 

 

Talpis qualia pericula immineant. Quantam aetatem nanciscantur.


Talpa motionibus fodiendi ipsa se liberans.

Res, quibus impeditur, ne talpae nanciscantur aetatem maximam, praeter persecutiones humanas sunt inundationes, frigora sŏlorum diuturna, necnon rivales proprii generis. Devorantur autem talpae ab avibus quales sunt ululae et buteones et corvi et ciconiae albae et mammalia, qualia sunt vulpes, immo sues feri. Canes domestici interdum talpas mordendo necant, sed non devorant. Fit etiam, ut cattae domesticae capiant talpas[4]. Aetas Talpae europaeae maxima solet indicare esse inter tres et quattuor, maximum quinque annos. Experimentis factis consequitur plus duas tertias partes alicuius populationis talparum esse unum annum natum aut etiam minorem natu. Raro tantum inveniri talpas tres aut quattuor annos natas.[5] Portio letalitatis maxima invenitur in talpis iuvenibus, quibus nido matris relicto proprium cynegesium est condendum et defendendum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talpae europaeae et homines

Quae ratio intercedat inter talpas et homines


Grumi talparum nonnullis hominibus sunt molesti.

Talpae solent homines offendere fossionibus suis. Licet eaedem sint merê carnivorae, i.e. nullas plantas devorent, fodiendo radicibus plantarum detrimenta inferre possunt. Grumis et specibus talpinis interdum fit, ut instrumenta messoria aliquid damni capiant. At saepe homines nulla alia causa de talpis stomachantur nisi propter grumos pratum sive caespitem foedantes.

Cum docti inter se dissenserint, quaenam et quanta a talpis devorarentur, decenniis prioribus acriter riati sunt, quidnam praevaleret: utrum detrimenta a talpis facta (devorant lumbricos utilissimos) an earum utilitas (devorant quoque larvas elateridarum nocentissimas). Praecipue Alfredus Brehm Vita bestiarum („Thierleben") suâ famam talpae obscuravit, quam dixit esse „bestiam rapacem vere horribilem" [6] in Verruf gebracht.

In Germaniâ lege foederali naturae tutandae (BNatschG) explicitê vetitum est, ne haec animalia quoquomodo necentur. Tantummodo licet tales bestias fugare methodis oecologicis, velut quibusdam odoramentis. Raro a magistratibus naturae tutandae per exceptionem conceditur, ut talpae necentur aut transponantur in alia loca. Etiam secundum legem species tutandi foederalem haec species „ specialiter protegitur". Etiam in Austria et Helvetia Talpa europaea protegitur.

Sub specie globi terrestris universalis Talpa europaea late patet neque refertur inter species periclitantes, ipsum IUCN Talpam europaeam dicit eandem non periclitari.

Ratio systematica

Talpa europaea est una e novem speciebus generis Talparum, cuius species ceterae vivunt in regione mediterranea necnon in Asia boreali et occidentali. Relationes phylogeneticae intra hoc genus valentes magnam partem nondum sunt investigatae. Genus Talparum una cum nonnullis speciebus Asiae orientalis et austro-orientalis, quae omnes sunt simili structurâ corporis similique modo vivendi, spectant ad gregem generum Talpinorum.

 

Nonnulla verba veterum de talpis dicta

AUCTORES GRAECI

σπλαξ,  σπλακος, ARISTOTELES (4.sc.), Historia animalium 488a 1,14 ; 491b1,43 ;533a4,80; 605b8,157. ANTIGONUS CARYSTIUS PARADOXOGRAPHUS (3.sc.), Mirabilia10 ; STOICORUM VETERUM FRAGMENTA 2,51 ; AELIANUS (2./3.p.Chr.n.), De natura animalium 17,10 ; ἀσπαλάκων αυτόχθονα φύλα OPPIANUS APAMENSIS (3.sc. p.Chr.n.), Cynegetica 2,612 ; in proverbio: τυφλότερος σπλακος DIOGENIANUS PAROEMIOGRAPHUS 8,25.

σπλαξ, σπλακος, ἡ, ARISTOTELES De Anima 425a11, SEPTUAGINTA Leviticus 11,30 ; masc. in AELIANUS, De natura animalium 11,37 ; etiam scribitur σφλαξ, PAUSANIAS, Periegeta (2.sc. p.Chr.n.) 7,24,11.

 

AUCTORES ROMANI

VARRO rust.1,51,1; CICERO Lucullus 81; VERGILIUS Georgica 1,183; SENECA Naturales quaestiones 3,16,5; COLUMELLA 4, 33,3; PLINIUS Historia naturalis 8,226; 10,191; 30,19; MARTIALIS 11,18,14; QUINTILIANUS Institutio oratoria 9,3,6.

ARISTOTELES, Historia animalium

TEXTUS ORIGINALIS

VERSIO LATINA

488a 1,14 καὶ τὰ μὲν οἰκητικὰ τὰ δὲ ἄοικα, οἰκητικὰ μὲν οἷον ἀσπάλαξ, μῦς, μύρμηξ, μέλιττα, ἄοικα δὲ πολλὰ τῶν ἐντόμων καὶ τῶν τετραπόδων.

491b1,43 τὰ μὲν οὖν ἄλλα γένη πάντα τῶν ζῴων πλὴν τῶν ὀστρακοδέρμων καὶ εἴ τι ἄλλο ἀτελές, ἔχει ὀφθαλμούς˙ τὰ δὲ ζῳοτόκα πάντα πλὴν ἀσπάλακος. τοῦτον δὲ τρόπον μέν τιν̉ ἔχειν ἄν θείη τις ὅλως δ̉ οὐκ ἔχειν. ὅλως μὲν γὰρ οὔθ̉ ὁρᾷ οὔτ̉ ἔχει εἰς τὸ φανερὸν δήλους ὀφθαλμούς˙ ἀφαιρεθέντος δὲ τοῦ δέρματος ἔχει τήν τε χώραν τῶν ὀμμάτων καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τὰ μέλανα κατὰ τὸν τόπον καὶ τὴν χώραν τὴν φύσει τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑπάρχουσαν ἐν τῷ ἐκτός, ὡς ἐν τῇ γενέσει πηρουμένων καὶ ἐπιφυομένου τοῦ δέρματος.

 

533a4,80 ἄνθρωπος μὲν οὖν καὶ τὰ ζῳοτόκα καὶ πεζά, πρὸς δὲ τούτοις καὶ ὅσα ἔναιμα καὶ ᾠοτόκα, πάντα φαίνεται ἔχοντα ταύτας πάσας, πλὴν εἴ τι πεπήρωται γένος ἕν, οἷον τὸ τῶν ἀσπαλάκων. τοῦτο γὰρ ὄψιν οὐκ ἔχει˙ ὀφθαλμοὺς γὰρ ἐν μὲν τῷ φανερῷ οὐκ ἔχει, ἀφαιρεθέντος δὲ τοῦ δέρματος ὄντος παχέος ἀπὸ τῆς κεφαλῆς κατὰ τὴν χώραν τὴν ἔξω τῶν ὀμμάτων ἔσωθέν εἰσιν οἱ ὀφθαλμοὶ διεφθαρμένοι, παντ̉ ἔχοντες ταὐτὰ τὰ μέρη τοῖς ἀληθινοῖς˙ ἔχουσι γὰρ τό τε μέλαν καὶ τὸ ἐντὸς τοῦ μέλανος, τὴν καλουμένην κόρην, καὶ τὸ κύκλῳ πῖον, ἐλάττω μέντοι ταῦτα πάντα τῶν φανερῶν ὀφθαλμῶν. εἰς δὲ τὸ ἔξω οὐδὲν σημαίνει τούτων διὰ τὸ τοῦ δέρματος πάχος, ὡς ἐν τῇ γενέσει πηρουμένης τῆς φύσεως˙|| [εισὶ γὰρ ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου, ᾑ συνάπτει τῷ μυελῷ, δύο πόροι νευρώδεις καὶ ἰσχυροὶ παρ̉ αὐτὰς τείνοντες τὰς ἕδρας τῶν ὀφθαλμῶν, τελευτῶντες δ̉ εἰς τοὺς ἄνω χαυλιόδοντας.]

 

605b8,157 καὶ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ ἀσπάλακες περὶ μὲν τὸν Ὀρχομενὸν πολλοὶ γίγνονται, ἐν δὲ τῇ Λεβαδιακῇ γειτνιώσῃ οὐκ εἰσίν, οὐδ̉ ἄν τις κομίσῃ, ἐθέλουσιν ὀρύττειν.

 

488a 1,14 Alia autem (animalia) habent habitacula, alia non; habent talpa, mus, formica, apis, non habent multa insectorum et quadrupedum.

491b1,43 Omnia alia genera animalium praeter testacea et aliud quidvis imperfectum habent oculos; vivipara autem omnia praeter talpam. Eandem quadamtenus habere oculos sentiat quispiam, generaliter autem non habere. Generaliter enim eadem (bestia) neque videt neque habet oculos extrinsecus apparentes. Cute autem ablatâ (apparet talpam) habere oculorum locum et nigredinem in loco et sede, quales naturâ sunt oculis extrinsecus sitis; nam oculi orientes sunt debilitati cute supercrescente.

533a4,80 Ergo homo et animalia vivipara et gradientia et praeter ea omnia sanguinea et ovipara videntur habere hos (sensûs) omnes, nisi quod genus est defectum, quale est talparum. Hoc enim non habet visum.

Nam non habet oculos extrinsecus, sed crassâ cute a capite ablatâ eo loco, ubi alioquin oculi extrinsecus sunt siti, sunt oculi mutilati, quibus sunt omnes eaedem partes ac verîs.

Nam habent nigredinem et rem in nigredine sitam, quae appellatur pupilla, et rem pinguem circa sitam, sed haec omnia sunt minora quam in oculis extrinsecus apparenti bus. Extrinsecus autem nihil horum apparet propter cutis crassitiem, itaque in ortu deficit crescentia. || [Nam ex eo loco cerebri, quo idem coniungitur cum medulla, duo meatûs nervosi et robusti iuxta orbitas oculorum pertingentes, qui desinunt in dentes exsertos superiores]1

605b8,157 Et talpae in Boeotiâ circa Orchomenum multae nascuntur, sed in Lebadiâ propinquâ non sunt, neque, si quis (eas ibidem) exposuerit, volunt fodere.

 

 

 

 

 

 

 

AUCTORES ROMANI

VARRO rust.1,51,1; CIC.Luc.81; VERG.Georg.1,183; SEN.nat.3,16,5; COLUM. 4, 33,3; PLIN.nat.8,226; 10,191; 30,19; MART.11,18,14; QUINT.Inst.9,3,6.

VARRO De re rustica 1,51,1 ... Itaque amurcâ* solent perfundere (sc. sŏlum terrestre): ea enim herbarum et formicarum et talparum venenum.

_______

*amurca, -ae f. est spuma olei.

 

VERGILIUS, Georgicôn liber 1, 178-183

Area cum primis ingenti aequanda cylindro

et vertenda manu et cretâ solidanda tenaci,

ne subeant herbae neu pulvere victa fatiscat,

tam variae inludant pestes: saepe exiguus mus

sub terris posuitque domos atque horrea fecit,

aut oculis capti fodêre cubîlia talpae.

 

SENECA, Quaestiones naturales 3, 16, 4-5 Sunt et sub terrâ minus nôta nobis iura naturae, sed non minus certa. Crede infra quicquis vides supra. Sunt et illîc specûs vasti ingentesque recessûs ac spatia suspensis hinc et inde montibus laxa; sunt abrupti in infinitum hiatûs, qui saepe illapsas urbes receperunt et ingentem ruinam in alto condiderunt. (5) – haec spiritu plena sunt, nihil enim usquam inane est – et stagna obsessa tenebris et lacûs ampli. Animalia quoque illis innascuntur, sed tarda et informia ut in âëre caeco pinguique concepta et aquis torpentibus situ; pleraque ex his caeca ut talpae et subterranei mures, quibus deest lumen, quia supervacuum est. Inde, ut Theophrastus affirmat, pisces quibusdam locis eruuntur.

 

PLINIUS, Naturalis historia 8,226 Boeotiae Lebadeae inlatae sŏlum ipsum fugiunt quae iuxta in Orchomeno tota arva subruunt, talpae. Quarum e pellibus cubicularia vidimus stragula: adeo ne religio quidem a portentis submovet delicias.

id. 10,191 Ex sensibus ante ceterea homini tactum, dein gustatus; reliquis superatur a multis. Aquilae clarius cernunt, vultures sagacius odorantur, liquidius audiunt talpae: obrutae terra, tam denso atque surdo naturae elemento, praeterea voce omni in sublime tendente, sermonem exaudiunt et si de iis loquare, intellegere etiam dicuntur et profugere.

id.30,19 Peculiare vanitatis sit argumentum, quod (sc. magi) animalium cunctorum talpas maximê mirantur tot modis a rerum naturâ damnatas, caecitate perpetuâ, tenebris etiamnum aliis defossas sepultisque similes. Nullis aequê credunt extis1, nullum religionum capacius iudicant animal, ut, si quis cor eius recens palpitansque devoret, divinationes et rerum efficiendarum eventûs promittant. Dente talpae vivae exempto sanari dentium dolores adalligato2 adfirmant. Cetera ex eo animali placita eorum3 suis reddemus locis. Nec quicquam probabilius invenietur quam muris aranei morsibus4 adversari eas, quoniam et terra orbitîs5, ut diximus, depressa adversatur.

 

COLUMELLA, De re rustica 4,33,3 (Castaneti satio). ...Simulatque semina (sc. castanearum) stilaverint6 et iam bima transferri queunt, intervelluntur, ac bini pedes arbusculis vacui relinquuntur, ne densitas plantas emaciet. Spissius autem propter varios casûs deponitur (sc. semen castaneae): nam interdum, priusquam enascatur, siccitatibus nux inarescit aut aquarum abundantiâ putrescit; interdum subterraneis animalibus sicuti muribus et talpis infestatur; propter quae saepe novella castaneta calvescunt.

 

MARTIALIS 11,18,147

Donasti, Lupe, rus sub urbe nobis;

sed rus est mihi maius in fenestrâ.

Rus hoc dicere, rus, potes vocare?

In quo ruta facit nemus Dianae,

argûtae tegit âla quod cicâdae,

quod formîca diê comêdit uno,

clusae cui folium rosae corona est;

in quo non magis invenitur herba

quam Cosmi folium piperve crudum;

in quo nec cucumis iacêre rectus

nec serpens habitare tota possit.

Urucam male pascit hortus unam,

consumpto moritur culix salicto,

et talpa est mihi fossor atque arator.

QUINTILIANUS, Institutio oratoria 9,3,6 Fiunt ergo et circa genus (sc. grammaticum, m., f., n.) figurae in nominibus (i.e. substantivis), nam et ‚oculis capti talpae’ et ‚timidi dammae’ dicuntur a Vergilio, sed subest ratio, quia sexus uterque altero significatur, tamque mares esse talpas dammasque quam feminas certum est: ...

 

CARA LECTRIX, CARE LECTOR,

HAEC HACTENUS DE TALPA. NONNULLA EFFODI, SED MULTA ADHUC IACENT SUB TERRA NONDUM AD LUCEM VERITATIS SUBLATA. SIT NOBIS EXEMPLO MIRUM HOC ANIMALCULUM: AD MAIOREM GLORIAM DEI ET SCIENTIARUM PERGAMUS RES INCOGNITAS SCITU DIGNAS ERUERE TALPINA CUM INDUSTRIA ATQUE PERSEVERANTIA!

ASPALACOLOGIAM

COMPOSUIT

NICOLAUS GROSS

http://www.leolatinus.com/

Bernhardi Schlink fabula, c.t. „Der Vorleser", a Nicolao Groß in Latinum conversa.

Capitulum quartum decimum

Aeróplana si vi motrorum deficiuntur, non statim desinunt volare. Aeroplana enim non tamquam lapides de caelo decidunt. Quae labi pergunt, gigantêa haec aeroplana epibatica pluribus radiis instructa, per dimidium aut dodrans horae, antequam, cum aeroplanîga lenem appulsum efficere frustra conatus sit, ad terram allisa diffringuntur. Epíbatae autem nihil animadvertunt. Volare motris defectis non aliter sentitur quam operantibus. Volatur submissius, sed paulo tantum submissius: Maiores enim soni quam motris fiunt vento, qui frangitur aeroplani trunco alisque. Aliquando epíbatae per fenestras prospicientes consternantur terrae aut maris propinquitate inexspectatâ, nisi, quia monstratur aliquod cinêma, diaetariae diaetariique transennas volubiles concluserunt, immo, haud scio an iucundior sit epíbatîs volatus aliquanto submissior.

Aestate amor noster tamquam tale aeroplanum de caelo lentê delapsus est. Aut potius meus amor Hannae; nam qualis fuerit Hannae amor erga me, prorsus nescio.

Retinuimus autem rituale nostrum recitandi, lavacrum pluvium sumendi, venerem colendi, concumbendi. Recitavii Tolstoianam fabulam "De bello et pace" scriptam, cum omnibus, quae Tolstoius exponit de historiâ, de viris magnis, de Russiâ, de amore et matrimonio, fortasse haec recitavi per horas quadraginta aut quinquaginta. Denuo Hanna animo suspenso exspectavit, quid fieret in libri processu. At aliter se gessit quam antea; cautius iudicavit, non curavit, ut Natalia et Andreas et Petrus fierent participes mundi sui proprii, quales ut Luisa et Aemilia fierent curaverat, sed intravit illorum mundum tamquam homo iter faciens in terram remotam aut intrans castellum, quod inire permittitur, in quo ei licet morari, quod aliquatenus noscit, tamen non considerat nisi quadam cum verecundiâ. Quae usque ad id tempus Hannae recitaveram, iam antea mihi nôta fuerant; sed fabula "Belli et pacis" mihi quoque erat nova. Hoc iter in terram remotam faciendum fecimus communiter.

Unus alteri nomina blanda excogitavimus. Hanna autem coepit me non iam sôlum appellare puerulum, sed etiam attributa et diminutiva mihi imponere, qualia fuerunt rana aut bufo aut catulus aut silex aut rosa. At ego perrexi eam Hannam appellare, usque dum eadem me interrogavit: "De qua bestiâ tu cogitas, si me bracchio tenes circumclusam, oculos claudis, de bestiis cogitas?" Tum oculis clausis cogitavi de bestiis. Iacebamus unus corpori alterius adiuncti, caput meum Hannae collo erat appositum, collum meum Hannae mammis, bracchium meum dextrum sub Hannâ et Hannae dorso, meumque bracchium sinistrum Hannae clunibus. Bracchiis manibusque autem Hannae dorsum latum mulcebam, eius femora dura, solidas eius clunes necnon sentiebam eius mammas ventremque collo pectorique meo firmê appressos. Hannae cutis cum esset laevis et mollis, eius corpus cuti suppositum erat robustum et firmum constansque. Manum in Hannae suram cum imposuissem, sensi musculos continuo micantes. Quo monitus sum de micatione cutis, qua equi student fugare muscas. "De equâ cogito."

"De equâ cogitas?" Hanna corpus suum a meo solvit, surrexit, me aspexit. Me aspexit consternata.

"Displicetne cum equâ comparari? Cogito de tali bestiâ, quia tam iucundum est cutem tuam tangere, quae est laevis et mollis et infra cutem corpus tuum est solidum et robustum. Et quia sura tua micat." Explicavi Hannae, quales res mente inter se associassem.

Hanna autem aspectavit musculos surarum suos micantes. "Equa", capite concusso, "Nescio…"

Hoc alienum erat ab Hannae consuetudine. Alioquin clarê indicabat, utrum aliquid comprobaret an reprobaret. Oculos eius territos cum viderem, paratus fueram, si necesse erat, omnia revocare, me accusare, Hannae veniam petere. Sed nunc conatus sum assequi, ut illa ignosceret, quod a me comparata esset cum equâ. "Similiter te appellare possim ‘hippam’ aut ‘attatam’ aut ‘eculeam" aut ‘bucephaliscam’. Te equae cum comparo, neque cogito de dentaturâ neque de calvariâ equinâ neque quacumque de re aliâ, quae tibi displicet, sed de aliquâ re bonâ, calidâ, molli, robustâ. Tu non es lepusculus neque cattula neque tigris – huic enim inest aliquid mali, sed mala quoque non es."

Hanna in dorsum supinata bracchia capiti supposuit. Nunc ego corpore erecto illam aspexi. Hannae oculi in vanum sunt aversi. Paulo post eadem faciem suam mihi advertit. Nunc ex Hannae vultu eluxit mira quaedam indulgentia. "Certê mihi placet a te appellari nomine equae aut aliis nominibus equinis – quae explices, quaeso".

Aliquando unâ fuimus in oppidi propinqui theatro ibique vidimus fabulam "Insidiarum et amoris". Hanna cum primo viseret theatrum, omnes res ei iucundae erant et delectabiles, a fabulae actione ad vinum passum in pausâ bibendum. Ego bracchium Hannae cinctui circumposui nec curavi, homines quid cogitarent de nobis consociatis. At scivi si in theatro oppidi mei patrii essemus, me certe curaturum fuisse, quid homines sentirent. Hanna quoque num hoc scivit?

Hanna scivit me aestate non iam nihil curare nisi se ipsam et scholam et discentiam. In dies saepius ego serâ horâ postmeridianâ ad illam vêni e natabulo. Ibidem enim inter se conveniebant classis sociae sociique, unâ fecerunt pensa scholaria, ludebant pedifollium et follem volaticum et ludum ternarium necnon ludebant amorem. Ibidem cum fieret convictus nostrae classis socialis, magni aestimavi me eidem convictui interesse eiusdemque esse participem. Eo quod ego, pro Hannae tempore laborandi, aliis serius veniebam aut maturius abibam, a sociis non minus respiciebar, immo auctoritas mea exaucta est. Quod scivi. Scivi quoque me absentem nihil amittere, tamen saepe mihi videbatur eo ipso tempore, quo non eram in natabulo, ibidem fieri rem aliquam mirê extraordinariam. Diu non ausus sum ex me quaerere, utrum magis cuperem versari in natabulo quam apud Hannam. At die meo natali mense Iulio cum in natabulo celebratus et nonnisi magno cum desiderio sociorum illinc emissus essem, receptus sum ab Hannâ defessâ et morosâ. Quae nescivit hunc diem esse meum natalem. Illo tempore, quo ex Hannâ quaesiveram, quando nata esset eademque mihi responderat se natam esse d.21. m.Oct., illa non ex me quaesiverat meum diem natalem. Nec eadem fuit morosior quam alio tempore, quo erat defessa. At ego cum stomacharer, quod Hanna erat morosa, optavi, ut abessem, ut in natabulo versarer, apud socias sociosque, ut cum iisdem leviter loquerer, iocularer, luderem cum varios ludos tum amorem. Tum ego quoque morosê me gessi; rixâ exortâ cum me ab Hannâ nullo iam modo respicerer et contemptim negligerer, denuo timor me invasit, ne illam perderem denuoque factum est, ut me demitterem atque excusarem, usque dum me ad se reciperet. At ego eram indignatissimus.

 

Verborum interpretamenta Theodisca et Anglica

*aeroplanîga,-ae m. Pilot; pilot

*aeróplanum,-î n. - Flugzeug; aeroplane

*aeróplanum epibáticum – Passagierflugzeug

*aeróplanum plûribus rádiîs înstrûctum – mehrstrahliges Flugzeug

amôrem lûdere - flirten; to flirt. – cfr Dr.Erich Pertsch, Langenscheidts Großes Schulwörterbuch Lateinisch-Deutsch, Erweiterte Neuauflage 1983, Berlin/München/ Wien/ Zürich, p.705, s.v. ludo, 1 e): …bsd. (dcht.) (v.d. sinnl. Liebe) mit einem Mädchen flirten (in alqa); auch = futuo…" de rectione verbi temporalis cfr OV.Trist.IV 10,1 Ille ego qui fuerim tenerorum lusor amorum.

Andrêas,-ae m. – orig. Andrej, nomen Russicum originis Graecae, persona fabulae Tolstoianae.

applicâre, se a. ad alqd./ corpori alcs. corpus/se applicare = corpori alcs. se adiungere/ prensare alqd. – sich anschmiegen.

*áttata, -ae f. – orig. Hottehüh. Verbo originali agasones solent adhortari equos. Verbum vel potius interiectio Latina, q.e. "attatae" est expressio generalis mirandi aut dolendi aut similis commotionis animi. Recitator ioci causâ excogitavit hoc verbum nomen Hannae ioculare, quia eadem sibi videtur aliquatenus similis esse equae. At Hannae haec comparatio vehementer displicet! Quare? Exspecta fabulae partes sequentes!

*bûcephalísca,-ae f. – orig. "Bukeffelchen". Nomen ioculare a Praelectore confictum, secundum nomen equi illius illustrissimi, quem Alexander Magnus in deliciis habuit (Bû-kephalos, i.e. capite bovino instructus). Adiectum est suffixum deminutivum (-isc-) et terminatio feminina (-a), quia nomen ioculare spectat ad Hannam.

*cînêma,-atis n. – Film; film, movie (cfr *cînêmatêum,-êî n. = *cînêmatographêum,-êî n. = Kino; cinema)

diaetâria,-ae f. - Stewardess

diaetârius,-iî m. – Steward

ecúlea,-ae f. – orig. "Equinchen". Nomen ioculare a Praectore excogitatum, ad Hannam spectans.

epíbatês,-ae m. – Passagier, passenger

fóllis volâticus orig. Volleyball.

*híppa,-ae f. – (Graec., valet equam) orig. "Cheval" (verbum Francogallicum, quod valet equum).

"Însídiae et ámor" – orig. "Kabale und Liebe". Titulus dramatis Schilleriani (Friedrich Schiller, 1759-1805).

lûdus ternârius orig. Skat. Est ludus chartarum, qui luditur a ternis aut quaternis personis. Dicitur etiam ludus Altenburgensis.

*môtrum,-î n. – Motor; motor, engine

natâbulum,-î n. – orig. Schwimmbad.

Nâtâlia,-ae f. orig. Natascha (persona fabulae Tolstoianae, nomen russicum, ducitur a Natalia: quod significat: puellam, quae nata est die natalicio, id est Christi die natali.

*pedifóllium,-ii n. – orig. Fußball.

Petrus,-î m. - orig. Pierre, persona fabulae Tolstoianae, nomen Francogallicum orig. Graeco-

latinae.

vînum pássum (PLAUT.Pseud.741) – orig. Sekt; champagne.

(Pars quinta decima sequetur!)

RECITATOREM

in Latinum convertit

Nicolaus Groß

LEO LATINUS

http://www.leolatinus.com/

VOCABULA ZOOLOGICA (III)

ex Orbe Picto pentaglotto excerpta et Latinê reddita

 

CORBEIL, Jean-Claude/ ARCHAMBAULT, Ariane: PONS Bildwörterbuch Deutsch-Englisch-Französisch-Spanisch-Italienisch. Stuttgart etc. (Ernst Klett Sprachen) 2003.

In hôc Orbe Picto mirabili 35.000 (triginta quinque milia) notionum imaginibus sunt illustrata et quinque linguis Europaeis denominata: Theodiscâ et Anglicâ et Francogallicâ et Hispanicâ et Italicâ. Nos autem coepimus addere vocabula Latina, quorum hôc loco praebemus partem tertiam, quae spectat ad geographiam (VOCABULA GEOGRAPHICA I).

Provinciae rerum, quarum imagines et vocabula in Klettiani Orbis Picti paginis 920 (nongentis viginti) inveniuntur, sunt hae quae sequuntur:

I.ASTRONOMIA – II. TERRA – III.REGNUM PLANTARUM – IV.REGNUM ANIMALIUM – V.HOMO – VI.NUTRIMENTA ET INSTRUMENTA COQUINARIA – VII.DOMESTICA – VIII.PLASSATIO DOMESTICA ET OPERA HORTULANA – IX.VESTIMENTA – X.INSTRUMENTA PERSONALIA – XI.ARS ET ARCHITECTURA – XII.COMMUNICATIO ET INSTRUMENTA GRAPHEICA – XIII.TRANSPORTUS ET VEHICULA – XIV.ENERGIA – XV.SCIENTIAE – XVI.ATHLETICA ET LUDICRA.

Babae, quanta copia! quanta ubertas! quanta multiplicitas! Qui Orbis Pictus etiam lexicographis Latinitatis recentioris est aurifodina et cornu copiae. Nam iidem vocabulis linguarum, praesertim Romanicarum, in eodem indicatis usi saepe perfacile inveniunt vocabulum Latinissimum. En cara Lectrix, care Lector, habeas partem botanicam huius enchiridii singularis vocabulis Latinis ditificatam (VOCABULA ZOOLOGICA III = IV. REGNUM ANIMALIUM III).

Nicolaus Groß

LEO LATINUS

http://www.leolatinus.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waran

monitor lizard

varan

varano

varano

varānus, -ī m.

Leguan

iguana

iguane

iguana

iguana

iguāna, -ae f.

Boa

boa

boa

boa

boa

boa, -ae f.

Alligator

alligator

alligator

aligátor

alligatore

*alligātor, -ōris m.

Krokodil

crocodile

crocodile

cocodrilo

coccodrillo

crocodīlus, -ī m.

Kaiman

caiman

caïman

caimán

caimano

*caimān, caimānis m.

           

p.115

VÖGEL

BIRDS

OISEAUX

AVES

UCCELLI

AVĒS, -IUM f.pl.

Vogel

bird

oiseau

ave

uccello

avis, -is f.

äußere Merkmale eines Vogels

morphology of a bird

morphologie de l’oiseau

morfologia de un pájaro

morfologia di un uccello

morphologia avis

Schwanzfeder

tail feather

rectrice

plumas timoneras

penna timoniera

penna rēctrīx/ caudālis

Bürzel

rump

croupion

obispillo

codrione

orthopŷgion, -ī n.

[MART.3,93,12]

*ūropŷgium, -ī n.

Rücken

back

dos

lomo

dorso

dorsum, -ī n.

Flügel

wing

aile

ala

ala

āla, -ae f.

Nacken

nape

nuque

cerviz

nuca

cervīx, cervīcis f.

Schnabel

bill

bec

pico

becco

rōstrum, -ī n.

Kinn

chin

menton

mentón

mento

mentum, -ī n.

Kehle

throat

gorge

garganta

gola

gurges, -itis m.;

gula, -ae f.

Deckfeder

wing covert

tectrice sus-alaire

coberteras

penna copritrice

penna tēctrīx

Bauch

abdomen

abdomen

bdomen

addome

abdōmen, -inis n.

Brust

breast

poitrine

pechuga

petto

pectus, -oris n.

Lauf

tarsus

tarse

tarso

tarso

tarsus, -ī m.

zweite Zehe

inner toe

doigt interne

dedo interno

dito interno

digitus internus

Kralle

claw

ongle

uña

unghia

unguis, -is m.

dritte Zehe

middle toe

doigt médian

dedo medio

dito medio

digitus medius

vierte Zehe

outer toe

doigt externe

dedo externo

dito esterno

digitus externus

Hinterzehe

hind toe

doigt postérieur

dedo posterior

dito posteriore

digitus posterior

Schenkel

thigh

tibia

muslo

tibia

tībia, -ae f.

Flanke

flank

flanc

flanco

fianco

latus, -eris n.

Unterschwanzdecken

under tail covert

tectrice sous-caudale

cobertera inferior de la cola

penna copritrice inferiore della coda

penna tēctrīx

*īnfrācaudālis

Oberschwanzdecken

upper tail covert

tectrice sus-caudale

cobertera superior de la cola

penna copritrice superiore della coda

penna tēctrīx

*suprācaudālis

Konturfeder

contour feather

penne

pluma

penna del contorno

penna +contūrae

Schaft

rachis

rachis

raquis

rachide

rachis, rachidis f.

Ast

barba

barbe

barba

barba

barba, -ae f.

oberer Nabel

superior umbilicus

ombilic supérieur

ombligo superior

ombelico superiore

umbilīcus superior

Spule

calamus

calamus

cálamo

calamo

calamus, -ī m.

unterer Nabel

inferior umbilicus

ombilic inférieur

ombligo inferior

ombelico inferiore

umbilīcus nferior

Afterfeder

afterfeather

duvet

plumón

iporachide

hyporachis, -idis f.

Fahne

vane

vexille

barbilla

vessillo

vexillum, -ī n.

Kopf

head

tête

cabeza

capo

caput, -itis n.

Scheitel

crown

calotte

penacho

vertice

vertex, -icis m.

Stirn

forehead

front

frente

fronte

frōns, frontis f.

Nasenloch

nostril

narine

narína

narice

nāris, -is f.

Oberschnabel

upper mandible

maxillaire supérieur

mandíbula superior

mandibola inferiore

mandibula superior

Unterschnabel

lower mandible

mandibule

mandíbula inferior

mandibola inferiore

mandibula īnferior

Zügel

lore

lorum

puente

redine

lōrum, -ī n.

Augenring

eye ring

anneau oculaire

anillo ocular

anello oculare

ānulus oculāris

Bartregion

malar region

région malaire

región malar

regione malare

regiō mālāris

Ohrdecken

auriculars

région auriculaire

auriculares

regione auricolare

regiō auriculāris

Augenstreif

eyebrow stripe

raie sourcilière

lista superciliar

fascia sopracigliare

fascia superciliāris

Flügel

wing

aile

ala

ala

āla, -ae f.

Handschwingen

primaries

rémige primaire

remeras primarias

remigante primaria

pennae rēmigēs

prīmāriae

große Handdecken

primary covert

tectrice primaire

coberteras primarias

copritrice primaria

tēctrīcēs prīmāriae

Daumenfittich

alula

alule

álula

alula

ālula, -ae f.

mittlere Armdecken

middle covert

moyenne sus-alaire

coberteras medias

copritrice secondaria mediana

pennae tēctrīcēs

subālārēs mediae

 

kleine Armdecken

lesser covert

petite sus-alaire

coberteras menores

piccola copritrice secondaria

pennae tēctrīcēs

subālārēs

minōrēs

Schulterfeder

scapular

scapulaire

escapulares

scapolare

penna scapulāris

Schirmfeder

tertial

rémige tertiaire

remeras terciarias

remigante terziaria

penna rēmex tertiāria

Armschwingen

secondaries

rémige secondaire

remeras secundarias

remigante secondaria

pennae rēmigēs

secundāriae

große Armdecken

greater covert

grande sus-alaire

coberteras mayores

grande copritrice secondaria

pennae tēctrīcēs

subālārēs maiōrēs

mittlere Handdecken

middle primary covert

moyenne tectrice primaire

coberteras primarias medias

copritrice primaria media

pennae tēctrīcēs

prīmāriae mediae

p.116

Skelett eines Vogels

skeleton of a bird

squelette de l’oiseau

esqueleto de un pájaro

scheletro di un uccello

sceleton avis

Oberkiefer

maxilla

maxillaire supérieur

maxilar

mascella

maxilla, -ae f.

Augenhöhle

orbit

orbite

órbita

orbita

orbita, -ae f.

Schädel

skull

crâne

cráneo

cranio

crānium, -ī n.

Carpus

carpus

carpe

carpo

carpo

carpus, -ī m.

Metacarpus

metacarpus

metacarpe

metacarpo

metacarpo

metacarpus, -ī m.

Phalangen

phalanges

phalanges

falanges

falangi

phalangēs, -um f.pl.

Elle

ulna

cubitus

cúbito

ulna

ulna, -ae f.

Speiche

radius

radius

radio

radio

radius, -ī m.

Oberarmknochen

humerus

humérus

húmero

omero

(h)umerus, -ī m.

Synsakrum

synsacrum

synsacrum

sinsacro

sinsacro

synsacrum, -ī n.

Pygostyl

pygostyle

pygostyle

pigostilo

pigostilo

pŷgostŷlus, -ī m.

Ilium, Darmbein

ilium

ilion

ilion

ileo

os īlium

Ischium, Sitzbein

ischium

ischion

isquion

ischio

os ischium

Pubis

pubis

pubis

pubis

pube

pūbēs, -is f.

Oberschenkelknochen

femur

fémur

fémur

femore

femur, -oris n.

Tibiotarsus

tibiotarsus

tibio-tarse

tibia tarso

tibia-tarso

tībiotarsus, -ī m.

Tarsometatarsus

tarsometatarsus

tarso-métatarse

tarso metatarso

tarso-metatarso

tarsometatarsus, -ī m.

Digiti

digits

doigts

dedos

dita

digitī,

-ōrum m.pl.

Brustbein

sternum

sternum

esternón

sterno

sternum, -ī n.

Rippe

rib

côte

costilla

costola

costa, -ae f.

Korakoid

coracoid

coracoïde

coracoides

coracoide

os coracoīdes

Kielbein

keel

bréchet caréné

quilla

carena dello sterno

carīna sternī

Gabelbein

furcula

fourchette

espoleta

furcula

furcula, -ae f.

Schlüsselbein

clavicle

clavicule

clavícula

clavicola

clāvicula, -ae f.

Schulterblatt

scapula

omoplate

omoplato

scapola

scapula, -ae f.

Halswirbel

cervical vertebrae

vertèbres cervicales

vértebras cervicales

vertebre cervicale

vertebrae cervīcālēs

Unterkiefer

mandible

mandibule

mandíbula

mandibola

mandibula, -ae f.

Anatomie eines Vogels

anatomy of a bird

anatomie de l’oiseau

anatomía de un pájaro

anatomia di un uccello

anatomia avis

Mundhöhle

buccal cavity

cavité buccale

cavidad bucal

cavità boccale

cavitās buccālis

Lunge

lung

poumon

pulmón

polmone

pulmō, -ōnis m.

Muskelmagen

gizzard

gésier

molleja

ventriglio

ventriculus, -ī m.;

cf. gizēria n.pl.

Niere

kidney

rein

riñon

rene

rēn, rēnis m.

Pankreas

pancreas

pancréas

páncreas

pancreas

pancreas, -atis n.

Ureter

ureter

uretère

uretra

uretere

ūrētēr, -ēris m.

Dünndarm

small intestine

intestin grêle

intestino delgado

piccolo intestino

intestīnum tenue

Rektum

rectum

rectum

recto

retto

intestīnum rēctum

Kloake

cloaca

cloaque

cloaca

cloaca

cloāca, -ae f.

Blindsack

caecum

cæcum

ciego

cieco intestinale

intestīnum caecum

Duodenum

duodenum

duodénum

duodeno

duodeno

duodēnum, -ī n.

Leber

liver

foie

hígado

fegato

iecur, -oris n.;

hēpar, hēpatis n.

Drüsenmagen

proventriculus

ventricule succentérié

proventrículo

proventricolo

prōventriculus, -ī m.

Kropf

crop

jabot

buche

ingluvie

ingluviēs, -ēī f.

Herz

heart

cœur

corazón

cuore

cor, cordis n.

Luftröhre

trachea

trachée

traquea

trachea

trachea, -ae f.

Ösophagus

oesophagus

œsophage

esófago

esofago

oesophagus, -ī m.

p.117

Ei

egg

œuf

huevo

uovo

ōvum, -ī n.

Dotterhaut

vitelline membrane

membrane vitelline

membrana vitelina

membrana vitellina

membrāna vitellīna

Keimscheibe

blastodisc

germe

blastodisco

blastodisco

blastodiscus, -ī m.

Schale

shell

coquille

cascarón

guscio

testa/ putāmen ōvī

Schalenhaut

shell membrane

membrane coquillère

membrana del cascarón

membrana testacea

membrāna

testācea

Hagelschnur

chalaza

chalaze

chalaza

calaza

chalaza, -ae f.

Eiweiß

albumen

albumen

albúmina

albume

albūmen, -inis n.

Eigelb

yolk

jaune

yema

tuorlo

vitellus, -ī m.

Luftkammer

air space

chambre à air

cámara de aire

camera d’aria

camera āėrea

Beispiele für Vogelschnäbel

examples of bills

exemples de becs

ejemplos de picos

esempi di becchi

exempla rōstrōrum

Raubvogel

bird of prey

oiseau de proie

ave de rapiña

uccello predatore

avis rapāx;

avis praedātrix

Wasservogel

aquatic bird

oiseau aquatique

ave acuática

uccello aquatico

avis aquātica

Insektenfresser

insectivorous bird

oiseau insectivore

ave insectívora

uccello insettivoro

avis īnsectivora

Körnerfresser

granivorous bird

oiseau granivore

ave granívora

uccello granivoro

avis grānivora

Watvogel

wading bird

oiseau échassier

ave zancuda

uccello trampoliere

avis līmicola

Beispiele für Vogelfüße

examples of feet

exemples de pattes

ejemplos de pattas

esempi di zampe

exempla pedum

(aviāriōrum)

Raubvogel

bird of prey

oiseau de proie

aves de rapiña

uccello predatore

avis rapāx/ praedātrix

Kralle

talon

serre

garra

artiglio

unguis, -is m.

Hornschuppe

scale

écaille

escama

squama

squāma, -ae f.

Baumvogel

perching bird

oiseau percheur

aves paseriformes

uccello passeriforme

avēs passerifōrmēs

Zehe

toe

doigt

dedo

dito

digitus, -ī m.

Hinterzehe

hind toe

pouce

dedo posterior

dito posteriore

digitus posterior

Wasservogel

aquatic bird

oiseau aquatique

aves acuáticas

uccello acquatico

avis aquātica

Schwimmhautzeh

webbed toe

doigt palmé

dedo de pata palmipeda

dito palmato

digitus palmātus

Schwimmhaut

web

palmure

membrana interdigital

membrana interdigitale

membrāna interdigitālis

Lappen

lobe

lobe

lóbulo

lobo

lobus, -ī m.

Schwimmlappen-

zeh

lobate toe

doigt lobé

dedo de pata lobulada

dito lobato

digitus lobātus

p.118

Unterschied-

liche

Vogeltypen

examples of birds

exemples d’oiseaux

ejemplos de pájaros

esempi di uccelli

exempla avium

Kolibri

hummingbird

colibri

colibri

colibri

trochilīda, -ae f.

Rotkehlchen

European robin

rouge-gorge

petirrojo

pettirosso

rubēcula, -ae f.

Fink

finch

pinson

pinzón

fringuello

fringilla, -ae f.

Stieglitz

goldfinch

chardonneret

jilguero

cardellino

carduēlis, -is f.

Gimpel

bullfinch

bouvreuil

pardillo

ciuffolotto

pyrrhula, -ae f.

Sperling

sparrow

moineau

gorrión

passerotto

passer, -eris m.

Nachtigall

nightingale

rossignol

ruiseñor

usignolo

luscinia, -ae f.

Schwalbe

swallow

hirondelle

golondrina

rondine

hirundō, -inis f.

Eisvogel

kingfisher

martin-pêcheur

martin pescador

martin pescatore

alcēdō, -inis f.

Elster

magpie

pie

urraca

gazza

pīca, -ae f.

Kardinal

cardinal

cardinal

cardenal

cardinale

cardinālis, -is f.

Eichelhäher

jay

geai

arrendajo

ghiandaia

garrulus glandarius

Star

starling

étourneau

estornino

stornello

sturnus, -ī m.

Mauersegler

swift

martinet

vencejo

rondone

apūs, apodis m.

[PLIN.nat.10,114; 11,257;

LEITNER 28sq.]

Sägekauz

northern saw-whet owl

petite nyctale

lechuza norteña

civetta acadica

Aegōlius acadicus

Rebhuhn

partridge

perdrix

perdiz

pernice

perdīx, -īcis m./f.

Kiebitz

lapwing

vanneau

avefría

pavoncella

vanellus, -ī m.

Austernfischer

oystercatcher

huîtrier pie

ostrero

beccaccia di mare

Haematopūs

ōstralēgus

Rabe

raven

corbeau

cuervo

corvo

corvus, -ī m.

Ara

macaw

ara

guacamayo

macao

*āra, -ae f.

Kakadu

cockatoo

cacatoès

cacatúa

cacatua

*cacatua, -ae f.

Seeschwalbe

tern

sterne

golondrina de mar

rondine di mare

sterna, -ae f.

Specht

woodpecker

pic

pájaro carpintero

picchio

pīcus, -ī m.

p.119

unterschied-liche

Vogeltypen

examples of birds

exemples d’oiseaux

ejemplos de pájaros

esempi di uccelli

exempla avium

Albatros

albatross

albatros

albatros

albatros

*diomēdēa, -ae f.

[PLIN.nat.10,126; cfr mythus: VERG.Aen.11,271;

cfr LEITNER p.73sq., s.v. Cataractes: Linneus hoc

nomen antiquum familiae avium indidit antiquis ignotae]

Tukan

toucan

toucan

tucán

tucano

*rhamphastos, -ī m.

Falke

falcon

faucon

halcón

falco

falcō, -ōnis m.

Uhu

great horned owl

grand duc d’Amérique

búho real

gufo reale

būbō, -ōnis m.

Reiher

heron

héron

garza

airone

ardea, -ae f.

Kondor

condor

condor

cóndor

condor

vultur gryphus

Adler

eagle

aigle

águila

aquila

aquila, -ae f.

Pinguin

penguin

manchot

pingüino

pinguino

*sphēniscus, -ī m.

Pelikan

pelican

pélican

pelícano

pellicano

onocrotalus, -ī m.

[PLIN.nat.10,131;

LEITNER 182];

+pelecānus, -ī m.

Storch

stork

cigogne

cigüeña

cicogna

cicōnia, -ae f.

Geier

vulture

vautour

buitre

avvoltoio

vultur, -is m.

Strauß

ostrich

autruche

avestruz

struzzo

strūthiō, -ōnis m.

Pfau

peacock

paon

pavo real

pavone

pāvō, -ōnis m.

Flamingo

flamingo

flamant

flamenco

fenicottero

phoenicopterus, -ī m.

[PLIN.nat.10,133;

LEITNER 198]

p.120

unterschied-

liche

Vogeltypen

examples of birds

exemples d’oiseaux

ejemplos de pájaros

esempi di uccelli

exempla avium

Küken

chick

poussin

polluelo

pulcino

pullus gallīnāceus

Wachtel

quail

caille

codorníz

quaglia

cōturnīx, -īcis f.

Taube

pigeon

pigeon

paloma

piccione

palumbēs, -is m./f.;

columba, -ae f.

Ente

duck

canard

pato

anatra

anas, anatis f.

Huhn

hen

poule

gallina

gallina

gallīna, -ae f.

Hahn

rooster

coq

gallo

gallo

gallus, -ī m.

Fasan

pheasant

faisan

faisán

fagiano

phasiāna, -ae f.;

phasiānus, -ī m.

Perlhuhn

guinea fowl

pintade

pintada

faraona

meleagris, -idis f.

[PLIN.nat.10,74;

COLUM.VIII,2,2;

LEITNER 164]

Gans

goose

oie

oca

oca

ānser, -eris m.

Truthahn

turkey

dindon

pavo

tacchino

*gallopāvō, -ōnis m.;

gallus Indicus

 

 

 

(Proxima pars sequetur: VOCABULA ZOOLOGICA IV )

Haec vocabula zoologica

excerpsit et in Latinum convertit

Nicolaus Groß

LEO LATINUS

http://www.leolatinus.com/