Annus
2 0 0 5

09

CARDINALIS MEISNER INTERROGATUS (d.09. m.Aug. a.2005)

"Equidem omni vespere oro pro tromocratis"

Ioachimus Meisner Cardinalis Coloniensis sententiis suis *archi-conservativis („erzkonservativ", sit venia verbo, adn. interpretis) multos homines offendit, etiam ipsos Christianos catholicos. Idem cum SPIEGEL ONLINE colloquens dicit hominibus, qui sollemnitatem Diei Iuventutis Mundani Catholicam participent, nullam imminere attentationem tromocraticam, et Benedictum XVI. papam electum esse miraculo verê divino, et eosdem parentes, quorum animi a.1968 imbuti sint ideis studentium seditiosis, hodie quadamtenus asylum petere metaphysicum.

SPIEGEL ONLINE: Post paucos dies incohabitur Dies Iuventutis Mundanus Coloniensis. Exspectantur multa milia hominum sacciperia dorsualia secum ferentium. Nonne times attentationem tromocratarum?

lis Meisner: "Caritas non est blandula captatio benevolentiae"

Meisner: Non timeo. Deus nos tutabitur a calamitate. Nec causa est, cur fiat attentatio. Homines Diem Iuventutis Mundanum celebrantes student in mundo confirmare bona moralia.

SPIEGEL ONLINE: At tromocratae non flocci faciunt bona tua moralia.

Meisner: Nescio an me putetis esse mente captum, sed ego omni vespere oro pro tromocratis. Benedictione Dei tromocratae possunt fieri viri sancti: Debemus malum superare bono. Ego ne per momentum quidem temporis sollicitor, num hôc quoque loco fieri possit attentatio. Deus curabit, ut res bene evadat.

SPIEGEL ONLINE: Originaliter exspectatus erat Papa Iohannes Paulus II. venturus esse Coloniam ad Diem Iuventutis Mundanum celebrandum. Novus papa iuvenibus tam gratus erit quam eius praecessor?

Meisner: Benedictus XVI. haud minus comprobabitur quam Iohannes Paulus II. – e contrario. Iam ea quae modo praebuit parvulis atque adulescentibus, sunt stupenda. In audientiâ Diei Iuventutis Mundani finali explicavit, quantopere aestimaret iuvenes. Dixit enim, si iisdem darentur pauciora quam Deus, dari nimis pauca.

SPIEGEL ONLINE: Quomodo vis iuvenibus dare Deum?

Meisner: Id studendum est, ut homo, cum – a matre abscisus – timido clamore sublato in mundum venerit, cognoscat realitatem existentiae. Interpretes existentiae sunt mater atque pater. Primum nulla realitas infanti obvenit nisi ea, quam admittunt parentes. Iidem si parvulis non patefaciunt realitatem Dei, parvuli fiunt mente debiles.

SPIEGEL ONLINE: Visne ecclesiam suscipere munus educandi?

Meisner: En aspice hos parentes! Multi eorum participes fuerunt seditionis studentium a.1968 factae. Qui hodie petunt asylum metaphysicum, expertes sunt domicilii metaphysici. Qui hodie nesciunt, quales habeant ideas, quales persuasiones. Multi adulescentes talem socordiam reprobant. Dicuntur quidem iuvenes esse egoistae et hedonistae in labore nimis remissi. Revera iidem sunt rebus idealibus dediti petuntque altiora. At adulescentes quia a parentibus magistrisque non iam ducuntur ad fontes vitae, substitutionis causâ sumunt condomia et pilulam anticonceptivam.

SPIEGEL ONLINE: Haecine possunt inhiberi Die Iuventutis Mundano?

Meisner: Diebus Iuventutis Mundanis adulescentes habent occasionem se ipsos noscendi eo quod experiuntur vitam suam pretii esse ingentis. Papa quidem eos adiuvare potest hoc experientes. Iuvenes sentiunt: papam nihil vult sui ipsius causâ, iuvenibus tantum studet fovendis.

SPIEGEL ONLINE: Nunc nomen papae Diem Iuventutis Mundanum celebrantis primo est Benedictus XVI. Serione dixisti eo, quod Iosephus Ratzinger papa esset electus, manifestatum esse primum miraculum postmortale a Iohanne Paulo II. effectum?

Meisner: Quod dixi plenâ serietate. Cum Iohannes Paulus mortuus esset, ego eram funditus consternatus, quia me solum reliquerat Diem Iuventutis Mundanum instituturum. At genua cum flexissem coram Papâ in lectum funebrem imposito, accepi eius vocem: 'Hoc quidem oportet scias: Si viri sancti sunt in caelo, participes sunt rationum Dei infinitarum’.

SPIEGEL ONLINE: Et nunc idem e caelo Benedictum mittit ad Diem Iuventutis Mundanum celebrandum?

Meisner: Ita est. In papae missâ funebri vidi sarcophagum et post eundem Cardinalem Decanum Ratzinger – en quale symbolum. Tum cogitavi: 'Papa Wojtyla, nunc fac aliquid, ut ille fiat successor tui!" Deinde autem huic aut illi collegae ante Conclave dixi: Mementote Papae Woytilae deorsum in vos spectantis. Cum autem electus esset Benedictus XVI., statim mihi affirmavit se Coloniam esse venturum – antequam potui invitationem verbis exprimere. Mihi quidem hoc est verum miraculum.

SPIEGEL ONLINE: Nonne Ratzinger electus est solâ causâ potestatis politicae?

Meisner: Talis electio non potest comparari cum processu politico. In Conclavi manifestatur voluntas Spiritûs Sancti. Si suffragii scidulae tuae nomen inscripseris, debes solus procedere ad picturam „Iudicii mundani" Michelangelianam et suffragium tollere et dicere: ‚Invoco Christum iudicem futurum testem me eum elegisse, quem putarem coram conscientiâ meâ papam aptissimum.’ Tum scilicet te non deruncinare.

SPIEGEL ONLINE: Modo nequaquam celavisti, quem virum putes esse aptissimum. Eo autem laesisti secretum suffragiorum.

Juvenes Die Iuventutis Mundano Torontonensi Papam venerantes:

"Papa Wojtyla, nunc fac aliquid!"

Meisner: Non dixi, quem elegissem. Scis Papam electum esse maioritate bessali (bes, bessis sunt e tribus duae partes). Ergo potestis computare probabilitates. At non dixi, utrum ego particeps fuerim illius bessis necne.

SPIEGEL ONLINE: Benedictus XVI. hanc electionem comparavit cum supplicio capitali. Num est bonum habere pontificem, qui hoc munus suscipere noluerat?

Meisner: Scilicet. Nam si quis utique vult papa fieri, is est ineptissimus. At si quis aegrê tantum munus accipit, hoc est indicium certissimum eum esse virum aptum.

SPIEGEL ONLINE: Diu homines opinabantur primum omnium papam factum iri non-Europaeum. Qua re ecclesia impedita est, ne refringeret hunc eurocentrismum?

Meisner: Patria cardinalium nullo modo valuit ad electionem. Multi electionem etiam consideraverunt ultimam mundi absolutionem peccatorum a Germanis saeculo vicesimo commissorum. At elegimus personam, non nationem. Sed saltim impedimento non fuit hanc personam esse Germanum.

SPIEGEL ONLINE: Nunc papa Germanus ad Diem Iuventutis Mundanum celebrandum veniet in Germaniam. Quid hoc valet?

Meisner: Illo tempore Iohannem Paulum II. interrogavi: 'Quare Diem Iuventutis Mundanum celebrare vis in Germaniâ? Tum ille mihi respondit: 'Saeculo vicesimo ambae mundi calamitates profectae sunt e Germaniâ. Velim saeculo vicesimo primo ineunte e Germaniâ proficiscatur motio hominum salutaris.’ Nota bene: Hoc dixit ipse Polonus! Quod est verê mirabile. Deinde idem sibi dixerit: Hoc optimê mihi praestabit Ratzinger. Hoc quoque spectat ad miraculum ab illo effectum.

SPIEGEL ONLINE: Benedictusne nunc gratias aget eo, quod amicum suum hôc loco Coloniensi beatificabit?

Meisner: Non, hoc longius est. Solet dici: Ne scribas nimis multa. Nam si quando probabitur, num dicendus sis beatus aut sanctus, nimis multa erunt legenda. Nunc papa reliquit integram bibliothecam a se scriptam. Causa autem praecipua, qua beatificatio non fiet Coloniae, est haec: Papa debet beatificari Romae, nam ibi est sedes ecclesiae mundanae. Papa est omnibus, non uni nationi.

SPIEGEL ONLINE: Româ ex urbe nunc animadvertetur in „dictaturam relativismi" in mundo valentem.

Meisner: "Apparet egêri vĭro semper culpabili"

Meisner: Equidem ipse me interdum interrogo: Nosne vivimus in morocomio? Homines constitutionem unionis Europaeae scribentes non rettulerunt ad Deum. At si in quâ societate Deus non iam est Deus, omnis homo singulus sibi videtur esse Deus. Eadem constitutio usque nunc habet 500 paginas, in quibus omnia iura deorum minorum constituuntur. Hoc est inhumanum, nam deis nimis multis vita redditur foeda et perturbans. Ad Dei constitutionem, decalogum, scribendum sufficiunt paginae duae. At eidem praescripta est sententia: Ego sum Jahwe, Deus tuus. Non habebis deos alienos in conspectu meo.

SPIEGEL ONLINE: De Iosepho Ratzinger, cum esset praefectus congregationis fidei, propter sententias suas conservativas alii aliter senserunt. Tu etiam iterum iterumque homines provocas ad resistentiam. Imprimis comparationes tuae asperrimae interdum vehementer vituperantur. Ad partem quidem propter easdem te iam excusavisti ...

Meisner: Quid? Ubi me excusavi? Quando aliquid revocavi?

SPIEGEL ONLINE: Post homiliam tuam hôc anno ineunte in Diem Trium Magorum factam, ut exemplum afferamus.

Meisner: Non, hoc nuntiis non rectê redditum est. Dixi, si qui homo eiuraret Deum, fieri posse, ut hoc ad alios homines haberet effectûs mortiferos. Exemplum attuli infanticidium Herodis. Eundem autem Herodem in historiâ mundi habuisse successores: Hitlerum et Stalinum. Tum subito Paulus Spiegel, praeses consilii Iudaeorum centralis, dixit me holocaustum eo quod cum aliâ re comparassem, falso deminuisse. At ego tum omnino non cogitaveram de holocausto. Ergo rem explanavi: Si scivissem verba mea sic intellectum iri, loco nominis Hitleriani attulissem nomen illius Pol Pot. Si hoc attulissem, nemo indignatus esset. Hoc fuit dictum mei unicum, in quo aliquid correxi. At in eo nihil excusavi.

SPIEGEL ONLINE: At hoc non fuit unicum dictum, quo homines laesisti. Haec ratio tua argumentandi pugnax atque aspera num congruit cum Christianâ notione caritatis?

Meisner: Caritas non est blandula captatio benevolentiae („Nächstenliebe ist kein Freundlichkeitsbrei"). Amor saepe est valde durus. Debeo hominibus proponere realitatem – etiamsi iidem nolunt audire. Ubinam aliquem offendi?

SPIEGEL ONLINE: Ut exemplum afferamus: pilulam abortivam RU 486 comparavisti cum Zyklon B gaso venenato, quod adhibitum est in ergasterio Osviacensi.

Meisner: Haec omnia in me falso incusantur. Oportet textûs meos legas accuratê. Notione „Zyklon B" numquam usus sum.

SPIEGEL ONLINE: Hac non usus es, sed quoad pilulam abortivam dixisti tragoediam factum iri, si fabricatores chemistae iterum in Germaniâ paraturi essent substantiam, qua necaretur certus grex hominum lêge definitus („es sei eine Tragödie, wenn sich "die chemische Industrie ein zweites Mal anschicken würde, in Deutschland ein chemisches Tötungsmittel für eine bestimmte gesetzlich abgegrenzte Menschengruppe zur Verfügung zu stellen"). De qua substantiâ necatrice locutus sis, manifestum est.

Papa Benedictus XVI.: "Si iuvenibus pauciora dabuntur quam Deus, dabuntur nimis pauca."

Meisner: At easdem non unam cum alterâ comparavi. Voce "Zyklon B" in nuntiis meis numquam usus sum. Apparet egêri aliquo vĭro semper culpabili („Buhmann"), in quem verba incusentur, quae nequaquam dixit.

SPIEGEL ONLINE: Quare homines hoc non intellegunt?

Meisner: Hoc nescio. Sed haec difficultas iam exorta est, cum Berolino huc venirem. Heus quot et quantae res illo tempore in me incusatae sunt. Quamquam tum hôc loco nemo me noverat. Legebam ea, quae in actis diurnis scribebantur de me, et cogitabam: Mi Deus, istaec omnia a me dicta factave esse dicuntur?

SPIEGEL ONLINE: Colonienses cathedralis capitulares dicuntur a.1988 non nimio enthusiasmo correpti esse, quod tu ad munus vocareris.

Meisner: De hac re nihil scio. Quam non quaesivi. Munus mihi delatum est a papâ, non a capitularibus. At ex primo iam die bene collaboravi cum capitularibus. Equidem nolo sanctus dici. Id studeo, ut facultatibus meis utar ad homines adiuvandos.

SPIEGEL ONLINE: Adiuvasne tu homines eo quod condemnas homosexualitatem et a cinaedis et tribadibus postulas, ut vivant contra naturam suam?

Meisner: Ecclesiae est praestare ordinem creationis. Vir creatus est, ut dirigeretur ad feminam et femina, ut dirigeretur ad virum et ut ambo deinde e connubio facerent familiam. Inde quoque confirmatur generis humani propagatio.

SPIEGEL ONLINE: Hoc omnino contradicit experientiae vitae hominum homosexualium.

Meisner: At hoc respondet ordini creationis. Equidem praesto creationem Dei fidemque enuntio. Si tempus vitae meae transactum erit, stabo coram Deo iudice.

SPIEGEL ONLINE: Timesne hunc diem?

Meisner: Quem sanê timeo aliquatenus. Scilicet debeam rationem reddere. Num omnibus rationibus usus sum, quibus hominibus Regnum Dei adducerem? Num omnia rectê feci? Certe non omnia. Sed etiam puto me non omnia falso fecisse.

Hoc colloquium interrogatorium a Dominico Bauer et Alexandro Schwabe institutum d.9. m.Aug. a.2005 in nuntiis periodici „Der Spiegel" interretialibus inventum e Theodisco in Latinum sermonem convertit Nicolaus Groß praeceptor sedis interretialis et domûs editoriae, quae appellatur LEO LATINUS: ///www.leolatinus.com/


Retro ad:

Novissima editio
Summum paginae